Uw zoekresultaten voor: Duurzaamheid
Duurzaamheid

Gevonden in pagina's

4 duurzaamheidsprincipes Er zijn 4 duurzaamheidsprincipes die het kader aangeven voor volledige duurzaamheid: Breek de natuur niet sneller af dan de tijd die nodig is om te herstellen. Breng niet…


Duurzame energie

Gevonden in pagina's

Voorbeelden van duurzame energiebronnen zijn zon, wind, aquathermie en biogas. Ook de waterschappen werken aan energiebesparing en duurzame energieopwekking. In de jaarlijkse Klimaatmonitor Waterschappen worden de resultaten van de duurzaamheidsinspanningen…


Vennootschapsbelasting

Gevonden in pagina's

…zo doelmatig, efficiënt en duurzaam mogelijk uit te voeren. Belemmeringen wegnemen De waterschappen hebben met het Rijk afspraken gemaakt op het gebied van duurzaamheid, innovatie en vergroening, bijvoorbeeld in het…


Blue Deal raamwerk 2018-2030

Gevonden in publicaties

…organiseren om het gezamenlijke doel binnen budget, op tijd en met de juiste kwaliteit te realiseren In aanpak is er extra aandacht voor klimaat, gender, innovatie, duurzaamheid en armoedebestrijding. Daarnaast…


Visie brochure afvalwaterketen tot 2030

Gevonden in publicaties

…opgeleverd. We zien volop kansen om duurzaamheid en doelmatigheid met elkaar te verbinden. Deze toekomst is al begonnen! De ketenpartners passen in de praktijk inmiddels verschillende concepten toe. Zo worden…


Klimaatverandering

Gevonden in pagina's

…Grond-, Weg- en Waterwerken (GWW) zoveel mogelijk klimaatneutraal en circulair uitvoeren. De Klimaatmonitor Waterschappen onderzoekt elk jaar de voortgang van de ambities van de waterschappen voor klimaat en duurzaamheid, zowel…


Organisatie

Gevonden in pagina's

…monitoring en informatievoorziening Stimuleren van aantrekkelijk werkgeverschap Innovatie, duurzaamheid, internationaal en waterkwaliteit Kennis en innovatie Klimaat en energie Europese beleidsontwikkeling en belangenbehartiging Coördinatiepunt voor internationale samenwerking: Dutch Water Authorities Circulair…


Pers

Gevonden in pagina's

…en e-overheid Educatie Judith de Jong Communicatieadviseur 06 – 23 19 55 97 jjong@uvw.nl Aanpassing belastingstelsel Duurzaamheid (energie en circulaire economie) Innovatie Interbestuurlijk programma (IBP) Rioolwaterzuivering Tijdschrift Het Waterschap Jurjen Jongepier…


Masterclass Duurzaam Opdrachtgeverschap

Gevonden in agenda

…verwacht dat de opdrachtgever de duurzaamheidambities van het waterschap meeneemt. Tijdens deze exclusieve masterclass ga je in klein gezelschap in gesprek met collega’s van verschillende waterschappen. Je bespreekt hoe je…


Commissie Watersystemen (CWS)

Gevonden in pagina's

…En ook duurzaamheid (broeikasgas emissies) is een onderwerp waar de commissie over spreekt. Veel onderwerpen hebben ook een kwalitatieve kant en komen ook in de commissie Waterketens en Emissie (CWE)…