Uw zoekresultaten voor: Internationaal beleid
Organisatie

Gevonden in pagina's

…een goed HRM-beleid wordt gevoerd. Vereniging en communicatie Lobby en public affairs Mediabeleid Educatie Digitale media Visievorming en strategieontwikkeling Waterbeleid Bijdragen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma Uitvoeren van de Kaderrichtlijn Water en…


Bestuurlijke organisatie

Gevonden in pagina's

…bestuur Als hoogste, democratisch gekozen orgaan stelt het algemeen bestuur het beleid en de regels met betrekking tot de taken van het waterschap vast. Dit bestuur bepaalt de hoogte van…


Commissievergadering CINTER

Gevonden in agenda

De Commissie Internationale zaken (CINTER) is de spil in het bepalen van gezamenlijke standpunten op het gebied van internationaal beleid. De CINTER adviseert de vertegenwoordigers van de waterschappen ook in…


Commissievergadering CINTER

Gevonden in agenda

De Commissie Internationale zaken (CINTER) is de spil in het bepalen van gezamenlijke standpunten op het gebied van internationaal beleid. De CINTER adviseert de vertegenwoordigers van de waterschappen ook in…


Commissievergadering CINTER

Gevonden in agenda

De Commissie Internationale zaken (CINTER) is de spil in het bepalen van gezamenlijke standpunten op het gebied van internationaal beleid. De CINTER adviseert de vertegenwoordigers van de waterschappen ook in…


Commissie Internationale Zaken (CINTER)

Gevonden in pagina's

…spil in het bepalen van gezamenlijke standpunten op het gebied van internationaal beleid. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe strategische visie van Dutch Water Authorities (DWA) en de doorontwikkeling van…


Overzicht commissies en werkgroepen

Gevonden in pagina's

Commissies In de commissies wordt het beleid van de Unie van Waterschappen op de verschillende beleidsterreinen opgesteld. Ook vindt er vaak besluitvorming plaats. Op enkele onderwerpen geven de commissies advies…


Britten leren van Nederland over bodemdaling

Gevonden in nieuws

In het webinar werd kennis uitgewisseld over strategie, beleid, onderzoek en praktijkvoorbeelden op het gebied van bodemdaling en broeikasgasreductie in veenweide. Er werden presentaties gegeven door Douwe Jonker van het…


OESO lanceert toolkit over watergovernance

Gevonden in nieuws

…Ontwikkeling (OESO) een toolkit gelanceerd over waterbeleid en watergovernance. Op 22 maart, Wereldwaterdag, heeft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een toolkit gelanceerd over waterbeleid en watergovernance. Nee…