Uw zoekresultaten voor: Internationale samenwerking
Commissiedebat Circulaire Economie 18 november 2021

Gevonden in inbreng

…bereid om dit vanuit het Rijk de stimuleren, zodat deze techniek verder ontwikkeld kan worden? Internationale Circular and Fair ICT Pact De waterschappen vinden een samenwerking van ICT inkopende organisaties…


Organisatie

Gevonden in pagina's

…monitoring en informatievoorziening Stimuleren van aantrekkelijk werkgeverschap Innovatie, duurzaamheid, internationaal en waterkwaliteit Kennis en innovatie Klimaat en energie Europese beleidsontwikkeling en belangenbehartiging Coördinatiepunt voor internationale samenwerking: Dutch Water Authorities Circulair…


Commissie Internationale Zaken (CINTER)

Gevonden in pagina's

…inhoudelijke informatie. Daarmee kan de commissie bestuurlijke standpunten innemen op het gebied van internationale samenwerking en de Europese lobby. De ontwikkelingen op het gebied van de Dutch Water Authorities (DWA) zijn…


Waterschappen over de grens

Gevonden in publicaties

Dutch Water Authorities perspectief 2019 Sinds 2014 opereren waterschappen internationaal als Dutch Water Authorities. De Uniecommissie Internationale Zaken heeft eind 2015 een meerjarenperspectief vastgesteld op het gezamenlijke internationale werk van…


Internationaal

Gevonden in pagina's

…van internationale samenwerkingsprojecten van waterschappen. Binnen de Topsector Water en het Netherlands Water Partnership (NWP) zoekt de Unie de samenwerking met het Nederlandse bedrijfsleven. Via het loket van Dutch Water…


Vacatures

Gevonden in pagina's

De Unie van Waterschappen vertegenwoordigt de waterschappen in het nationale en internationale speelveld, behartigt de belangen van de waterschappen en stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking. Word jij onze nieuwe collega? Vacature…


Over de Unie

Gevonden in pagina's

…Waterschappen is de vereniging van de 21 Nederlandse waterschappen. We vertegenwoordigen de waterschappen in het nationale en internationale speelveld, behartigen de belangen van de waterschappen en stimuleren kennisuitwisseling en samenwerking….


Blue Deal raamwerk 2018-2030

Gevonden in publicaties

…Infrastructuur en Waterstaat bundelen daarom hun krachten om samen internationaal meer te bereiken, dan nu individueel mogelijk is. Deze samenwerking krijgt de naam Blue Deal. De Blue Deal is een…


Blauwe meet-up internationaal

Gevonden in agenda

…wat verwachten zij van de waterschappen bij internationale samenwerking? 15:40 – Tweede tafelgesprek met waterschapsbestuurders: hoe kijken zij aan tegen internationale samenwerking? Wat zijn hun ambities richting 2030? 16:30 –…