Uw zoekresultaten voor: Ruimtelijke ordening
Ruimtelijke ordening

Gevonden in pagina's

Wat betekent ruimtelijke ordening? Ruimtelijke ordening, ook wel ruimtelijke planning of planologie genoemd, is het zo goed mogelijk inrichten en gebruiken van de beschikbare ruimte van een gebied. In Nederland…


Water verbindt

Gevonden in publicaties

…gepland. Het komende kabinet staat voor enorme uitdagingen op het gebied van o.a. de energietransitie, woningopgave, ruimtelijke ordening, stikstof, waterkwaliteit, natuur en klimaat (de coronacrisis daargelaten). Er zal een brede…


Handreiking projectbesluit omgevingswet

Gevonden in publicaties

…waterbeheer, bodem, natuur, ruimtelijke ordening, bouwen, geluid, monumentenzorg, infrastructuur en mijnbouw. Deze versnippering leidt tot afstemmings- en coördinatieproblemen en tot verminderde kenbaarheid en bruikbaarheid voor alle gebruikers. De Omgevingswet –…


Commissiedebat BZ over woningbouw 24 juni 2021

Gevonden in inbreng

…om samen tot structurele oplossingen te komen. Landelijke regeling voor menskracht ruimtelijke ordening bij gemeenten Veel gemeenten kampen met capaciteitstekorten rond ruimtelijke ordening, veroorzaakt door krappe financiën. Er ontstaan daardoor…


Omgevingswet Eerste Kamer 2 maart 2021

Gevonden in inbreng

…energietransitie en klimaatadaptatie. Waterschappen ondersteunen de komst van de Omgevingswet omdat deze nieuwe wet voorziet in een meer samenhangend stelsel dat inzet op de essentie van ruimtelijke ordening: het transparant…


Waterschapsverkiezingen

Gevonden in pagina's

…de waterschappen? Water speelt een belangrijke en unieke rol in ons land. Er spelen verschillende belangen op het gebied van waterveiligheid, natuur, recreatie, gezondheid, landbouw en ruimtelijke ordening. Door te…


Rob Uijterlinde

Gevonden in medewerkers

Rob Uijterlinde 06 – 5063 5116 ruijterlinde@uvw.nl Strategisch adviseur maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Nee 1…


Nationale Omgevingsvisie

Gevonden in publicaties

Bij de uitvoering van de NOVI spelen medeoverheden een hele belangrijke rol. Op 3 maart ondertekenden de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen…


Andy Krijgsman

Gevonden in medewerkers

Andy Krijgsman 06 – 5174 8319 akrijgsman@uvw.nl Juridisch beleidsadviseur maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Nee 1…


Anke van Houten

Gevonden in medewerkers

Anke Houten, van 06 – 2556 7348 ahouten@uvw.nl Beleidsadviseur water, energie en ruimte maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Nee 1…