Uw zoekresultaten voor: Waterschappen in Nederland
Waterschappen in Nederland

Gevonden in pagina's

Nee Nederland telt 21 waterschappen. Op zoek naar de contactgegevens van (een van) de waterschappen? Zoek op de kaart het waterschap en klik het aan voor de contactgegevens. Nee…


Waterkracht 2020-2023

Gevonden in publicaties

…bij de inrichting van ons land, in het belang van de inwoners en hun leefomgeving. Water is hierin een sturende en integrerende factor. Met een collectief investeringsbudget van 1,5 miljard…


Schoon en emissieloos bouwen

Gevonden in agenda

In deze bijeenkomst worden de waterschappen en marktpartijen werkzaam in onze sector geïnformeerd over de ambities rond emissiearm/emissieloos bouwen bij de waterschappen. Deze bijeenkomst is met name bedoeld voor projectleiders,…


Inzet nieuw kabinet

Gevonden in pagina's

…veel van de onderwerpen van de waterschappen zijn opgenomen in het coalitieakkoord 2021-2025. Dit akkoord laat zien dat het kabinet in de ruimtelijke inrichting van Nederland rekening houdt met klimaatverandering…


Organisatie

Gevonden in pagina's

…monitoring en informatievoorziening Stimuleren van aantrekkelijk werkgeverschap Innovatie, duurzaamheid, internationaal en waterkwaliteit Kennis en innovatie Klimaat en energie Europese beleidsontwikkeling en belangenbehartiging Coördinatiepunt voor internationale samenwerking: Dutch Water Authorities Circulair…


Opdracht vervolgtraject aanpassing belastingstelsel

Gevonden in publicaties

…we wel geconstateerd dat het belastingstelsel van de waterschappen een groot goed is dat we met elkaar in Nederland moeten koesteren. Met het eigen belastinggebied kunnen de waterschappen hun taken…


Klimaat

Gevonden in pagina's

…Landbouw, moerasgas in waterrijke gebieden en het weglekken van aardgas zorgen voor een toename in methaan. Deltaprogramma In het Deltaprogramma staat hoe we Nederland voorbereiden op overstromingen en hoogwater. Samen…


Microplastics in water

Gevonden in pagina's

…duidelijkheid te krijgen welke stoffen in welke concentraties voorkomen in het oppervlaktewater, om zo beter inzicht te krijgen in de ernst van de problemen. Een van de manieren waarop waterschappen


Samenwerking met de markt

Gevonden in pagina's

…Wat doet de Unie van Waterschappen? De Unie van Waterschappen heeft in 2016 het visiedocument opgesteld. Dit is gedaan in samenwerking met het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Bouwend Nederland, Vereniging van Waterbouwers, MKB…


Bestuurlijke organisatie

Gevonden in pagina's

Hoe zijn de waterschappen bestuurlijk ingericht? De waterschappen zijn de oudste democratische instellingen van Nederland en bestaan al sinds de 13e eeuw. Veilige dijken en schoon water zijn zo belangrijk…