Actieplan: landbouw weerbaarder tegen klimaatveranderingen

31 januari 2020

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een Actieprogramma Klimaatadaptatie Landbouw opgesteld. In het programma werken LTO, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Unie van Waterschappen, provincies, gemeenten en het Verbond van Verzekeraars samen.

Aanleiding voor het actieprogramma is onder meer de wateroverlast in 2016 en de droogte in 2018 en 2019. Het programma beschrijft de problematiek van klimaatverandering voor de landbouw, zoals de schade door watertekort, wateroverlast, verzilting, nieuwe ziekten en plagen. Ook staat in het programma wat er nodig is vanuit het Ministerie en de sector om op de problematiek voorbereid te zijn.

Duurzaam en effectief

Het doel is dat de land- en tuinbouw in 2030 voorbereid is om duurzaam en effectief om te kunnen gaan met de veranderingen in het klimaat. Belangrijke pijlers uit het actieprogramma zijn het watersysteem, het bodemsysteem en de teelten en gewassen.

Deltaprogramma

De waterschappen vinden het een goed plan dat LNV met dit programma expliciet inzet op het klimaatbestendig maken van de land- en tuinbouwsector. Inhoudelijk sluit het programma goed aan bij de aanpak en activiteiten van het Deltaprogramma om ons land klimaatbestendig te maken, zodat we weerbaar zijn tegen wateroverlast en watertekorten.

Klimaatbestendig landgebruik

Als waterschappen geven we graag samen met het ministerie en de landbouwsector invulling aan de realisatie van klimaatbestendige watersystemen en een bijpassend klimaatbestendig landgebruik.

Zie ook: Landbouw weerbaarder tegen veranderingen in het klimaat: Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn