Advies aan Europa: ‘Meer geld naar lokale klimaatinitiatieven’

20 juli 2020

De EU moet meer inzetten op het vergroten van het bewustzijn rond klimaatverandering onder inwoners en meer steun geven aan lokale en regionale initiatieven. Dat adviseert het Europese Horizon Mission Board voor klimaatadaptatie en sociale transformatie.

“Wij adviseren om lokale initiatieven financieel te helpen om op te schalen. We geloven in de innovatiekracht van de gemeenschap en vinden dat daar veerkracht kan worden opgebouwd om de grillen van klimaatverandering op te vangen”, zegt Hein Pieper, bestuurslid van de Unie van Waterschappen en onderdeel van het mission board.

Corona bevestigt noodzaak beschermen Europese inwoners

Volgens het Horizon Mission Board heeft de coronacrisis aangetoond dat het essentieel is om tijdig te reageren op waarschuwingen. De opkomst van het coronavirus heeft laten zien dat volksgezondheid, omgeving en sociaal gedrag sterk met elkaar verbonden zijn en dat het mogelijk is om als internationale gemeenschap snel en doortastend ingrijpende veranderingen door te voeren. “Juist in deze tijd is het belangrijk dat Europa opstaat om haar inwoners te beschermen. Niet alleen tegen de risico’s van het coronavirus, maar ook tegen de gevolgen van klimaatverandering” aldus Pieper.

“We kunnen niet blijven doen wat we deden”

Bij zijn aanstelling voor het mission board liet Pieper al weten dat een klimaataanpak vraagt om een sociaal beleid, een samenlevingsvisie. “We kunnen niet blijven doen wat we deden bij deze klimaatverandering. Innovatie en gedragsverandering zijn noodzakelijk.” In de adviezen van het mission board is de maatschappelijke component dan ook duidelijk aanwezig. Zo zet het mission board in op de volgende doelen:

  • In 2030 moeten alle lokale en regionale overheden in Europa beschikken over klimaatrisicoprofielen en early warning-systemen en moet er sprake zijn van een samenhangende, integrale klimaataanpak.
  • In 2030 moeten in ieder geval 200 Europese regio’s en gemeenschappen visies, routekaarten en oplossingen hebben ontwikkeld om voorbereid te zijn op de klimaatverandering
  • In 2030 moeten in ieder geval 100 lokale of regionale initiatieven op het gebied van klimaatbestendigheid zijn uitgerold naar concrete acties op alle niveaus.

Het mission board wil de doelen bereiken door te investeren in het opzetten van gemeenschappen waar ervaringen en kennis kunnen worden gedeeld. Ook wil het mission board dat het voor lokale initiatieven door Europese hulp makkelijker wordt om tot uitvoering te komen en op te schalen. Daarbij ziet het mission board kansen in het herstellen van onder andere de biodiversiteit, het verbeteren van het waterbeheer en het verduurzamen van de voedselvoorziening.

Wat is het Horizon Mission Board?

Het Horizon Mission Board is door de Europese Commissie ingesteld als Europees onderzoeks- en innovatieprogramma 2021 t/m 2027. Het mission board adviseert de Europese Commissie naar welke onderwerpen onderzoeksgeld moet uitgaan om innovatie te stimuleren. Naast het Mission Board ‘klimaatverandering en sociale transformatie’ zijn er nog 4 andere mission boards: ‘kanker’, ‘schone oceanen, zeeën en binnenwateren’, ‘klimaatneutrale steden’ en ‘bodemgezondheid en voedsel’. Voor elk van deze 5 onderwerpen is een groep van 15 experts geselecteerd.

Lees het volledige advies van het Horizon Mission Board klimaatadaptatie en sociale transformatie (Engels)

Lees de samenvatting van de doelen (Engels)

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn