BJ-netwerkdag

Bijeenkomst
Datum: 11 mei 2023
Tijd: 10:00 - 15:30
Locatie: Vergadercentrum Vredenburg, Utrecht
Organisatie: Unie van Waterschappen

Deze dag is bestemd voor iedereen die zich bij een waterschap met Bestuurlijk Juridische onderwerpen bezighoudt. De ochtend start plenair met een presentatie van diverse actualiteiten. Daarna gaan we in op de Kaderrichtlijn Water (KRW)-uitzonderingsgronden, als onderdeel van KRW-doelbereik door de Nederlandse waterbeheerders. We sluiten de ochtend af met een presentatie over ‘actualiteiten digitale overheid’. ’s Middags zijn er 3 deelsessies.

Deelsessies

  • Landbouw, waterkwaliteit en toezicht en handhaving bufferstroken;
  • KRW-jurisprudentie en praktische betekenis voor de waterschappen;
  • Wet open overheid (Woo): evaluatie 1 jaar Woo, actieve en passieve openbaarmaking in de praktijk.

Meer informatie

Wil je meer weten over deze dag of wil je je aanmelden? Stuur dan een mail naar Inge Baltus via ibaltus@uvw.nl.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn