Dijkwerkersdag 2023

Bijeenkomst
Datum: 6 april 2023
Tijd: 09:00 - 16:00
Locatie: Congrescentrum 1931 Den Bosch
Organisatie: Hoogwaterbeschermingsprogramma

Donderdag 6 april organiseert het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) de dijkwerkersdag. Op deze dag gaan professionals met elkaar in gesprek over ‘Waterveiligheid in de toekomst’. Welke rol spelen onze dijken eigenlijk in de toekomst? Samen met Unie- bestuurder Jeroen Haan wordt er vooruitgekeken en dilemma’s worden daarbij niet overgeslagen.

Programma

09:00 Ontvangst
09:45 Opening en start plenair programma
10:15 Lezing Annemieke Nijhof
10:45 Dilemma discussie onder leiding van Diederik Jekel
11:45 Lunch
13:00 1e ronde werkateliers
14:15 Korte pauze
14:45 2e ronde werkateliers
16:00 Borrel

>Aanmelden en inschrijven voor de werkateliers

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn