Forumcafé twee-fasen-aanpak bij projecten

Bijeenkomst
Datum: 20 juni 2023
Tijd: 14:00 - 16:30
Locatie: Social impact Factory, Vredenburg 40, 3511 BD Utrecht
Organisatie: Opdrachtgeversforum in de bouw

In informele setting wordt er kennis en ervaring uitgewisseld met andere opdrachtgevers in de bouwsector. In kleine groepen en onder begeleiding van een stamgast vinden er gesprekken plaats. Tijdens deze gesprekken kan een casus of knelpunten besproken worden. Ook het delen van kennis is mogelijk.

Twee-fasen-aanpak

In de Grond/Weg/Waterbouw (GWW) sector is de twee-fasen-aanpak bekend. Na aanbesteding doorlopen de opdrachtgever en opdrachtnemer een extra ontwerp- en engineeringsfase. Pas aan het einde van deze fase wordt de definitieve prijs voor de realisatiefase vastgesteld. Deze aanpak zorgt voor minder onzekerheden en betere risicobeheersing tijdens de uitvoering. De ervaringen van de twee-fasen-aanpak worden tijdens dit forumcafé besproken.

Programma:

14:00 Inloop
14:30 Plenaire opening door Maarten Neelis, Programmadirecteur Markttransitie Rijkswaterstaat
15:00 Eerste ronde tafelgesprekken
15:45 Tweede ronde tafelgesprekken
16:30 Plenaire afsluiting en netwerkborrel

Aanmelden:

Aanmelden en uitgebreide informatie via opdrachtgeversforum.nl

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn