Infratech 2021

Bijeenkomst
Datum: 12 januari 2021
Tijd: 11:30 - 12:00
Locatie: Online
Organisatie: Unie van Waterschappen

Tijdens Infratech 2021 gaan de waterschappen iedere dag van 11:30 – 12:00 in gesprek aan De Watertafel. Met Suzanne Blonk als talkshowhost en iedere dag andere tafelgasten ben je in een half uur weer helemaal op de hoogte van de ontwikkelingen op de thema’s duurzaamheid en samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Via deze pagina vind je straks van iedere dag een terugkijklink van het gesprek van die dag. Ook vind je hier de informatie die tijdens De Watertafel wordt genoemd.

De watertafel: 7 jaar duurzaam GWW bij de waterschappen

Eind 2020 loopt de tweede Green Deal Duurzaam GWW af. Daarom blikken we terug op de afgelopen 7 jaar Green Deal. Wat is er bereikt? Wat was daarvoor nodig? Wat leren we er als sector van? En vooral: hoe nu verder?

Dinsdag 12 januari 11:30 – 12:00

De watertafel: samenwerken als opdrachtgevers en opdrachtnemers in de waterschapsmarkt

Waterschappen en marktpartijen zien beide het belang van goede samenwerking in. We presenteren de projectenkalender 2021 die waterschappen gezamenlijk hebben gemaakt, zodat de markt kan zien welke projecten eraan komen. Ook hebben we het over 4 waterschappen die samen met technische ingenieursbureaus een raamovereenkomst hebben afgesloten. Wat is daar aantrekkelijk aan voor marktpartijen? En voor de waterschappen?

Woensdag 13 januari 11:30 – 12:00

De watertafel: emissieloos bouwen in het hoogwaterbeschermingsprogramma, het kan!

De transitie naar een emissieloze bouwplaats kan alleen in nauwe samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers worden opgepakt. De urgentie is hoog, want als we er niet snel in slagen om emissies tijdens de bouw te reduceren, kunnen bouwvergunningen in de toekomst niet afgegeven worden. Hoe gaan de waterschappen hiermee om? Tijdens het gesprek worden diverse voorbeelden van emissieloos bouwen worden uitgelicht, in samenwerking met het Hoogwaterbeschermingsprogramma. En we stellen onszelf de vraag: hoe kunnen we als opdrachtgever perspectief bieden aan de markt?

Donderdag 14 januari 11:30 – 12:00

De watertafel: 5 jaar samenwerken volgens de marktvisie. Waar staan we nu?

5 jaar geleden ondertekenden de waterschappen en marktpartijen het marktvisiedocument ‘De waterschapsmarkt van de toekomst’. Wat heeft dit opgeleverd? En waar valt nog winst te behalen? Marleen Hermans, hoogleraar Publiek opdrachtgeverschap in de bouw aan de TU Delft deed hier onderzoek naar en deelt haar bevindingen.

Vrijdag 15 januari 11:30 – 12:00
Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn