Verkiezingsdebat Water

Bijeenkomst
Datum: 6 november 2023
Tijd: 17:00 - 18:30
Locatie: Perscentrum Nieuwspoort
Organisatie: Vewin en Unie van Waterschappen

Op maandag 6 november organiseren Vewin en de Unie van Waterschappen het Verkiezingsdebat Water.

In perscentrum Nieuwspoort gaan deskundigen uit de waterketen en politici met elkaar in debat onder leiding van Maarten Bouwhuis over actuele waterthema’s in Nederland.

Verbeteren van de waterkwaliteit

Nog steeds komen er veel te veel schadelijke stoffen in het Nederlandse oppervlaktewater terecht. Denk hierbij aan zeer zorgwekkende stoffen zoals PFAS. Maar ook medicijnresten, microplastics, bestrijdingsmiddelen en meststoffen vervuilen ons water. Pas wanneer deze stoffen minder of helemaal niet meer in het water terechtkomen, kan de waterkwaliteit in Nederland echt verbeteren.

In verschillende debatten gaan (kandidaat-)Kamerleden met elkaar in gesprek over industriële lozingen, de doelen van de Kaderrichtlijn Water en het aanpakken van medicijnresten in water.

Inloop is vanaf 16.30 uur. Tussen 17.00 en 18.30 uur kijken we met elkaar naar oplossingen en ideeën. Daarna sluiten we af met een borrel.

Sprekers

Tot nu toe hebben de volgende sprekers toegezegd deel te nemen aan dit debat:

  • Erik Haverkort, VVD Tweede Kamer, o.a. milieuwoordvoerder
  • Tjeerd de Groot, D66 Tweede Kamer, o.a. waterwoordvoerder
  • Paulien Pistor, algemeen directeur drinkwaterbedrijf PWN
  • Pieter Grinwis, ChristenUnie Tweede Kamer, o.a. milieu- en waterwoordvoerder
  • Geert Gabriëls, kandidaat-Kamerlid GroenLinks-PvdA
  • Eva van Esch, Partij voor de Dieren Tweede Kamer, o.a. milieu- en waterwoordvoerder
  • Mario Jacobs, dijkgraaf waterschap Aa en Maas
  • Henk van der Wind, kandidaat-Kamerlid SGP
  • Jan Swaag, kandidaat-Kamerlid BBB
  • Johan Goos, kandidaat-Kamerlid CDA

Aanmelden

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen met interesse in het thema waterkwaliteit. Het debat start om 17:00 uur, de inloop is vanaf 16:30 uur.

Wij hopen dat u 6 november aanwezig kunt zijn bij het Verkiezingsdebat Water.

Meld u aan via deze link

Met vriendelijke groet,

Rogier van der Sande, voorzitter Unie van Waterschappen
Peter van der Velden, voorzitter Vewin

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn