Waterpoort: Kaderrichtlijn Water – hoe staan we ervoor?

Bijeenkomst
Datum: 30 mei 2022
Tijd: 17:00 - 18:00
Locatie: Nieuwspoort, Lange Poten 10, 2511 CL Den Haag
Organisatie: Unie van Waterschappen en Vewin

De waterkwaliteit in Nederland is de afgelopen decennia sterk verbeterd. Maar intensief grondgebruik en klimaatverandering zetten water, natuur, bodem zwaar onder druk. Is dit een houdbare situatie? Lukt het Nederland wel de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen, of zitten we in 2027 klem? Praat mee bij de eerste Waterpoort!

Water is een verbindende factor tussen de grote opgaven op het vlak van bijvoorbeeld klimaat, energie, natuur, ruimtelijke ordening en woningbouw. Deze wateropgaven vragen politieke urgentie, samenwerking en brede maatschappelijke consensus.

Om die redenen hebben de Unie van Waterschappen en de vereniging van drinkwaterbedrijven Vewin de Waterpoort heropgericht. Ze willen hiermee een bijdrage leveren aan het debat over de rol van water bij de enorme uitdagingen van dit moment.

Tijdens de eerste Waterpoort bespreken we met elkaar wat nodig is om de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen. En wat is er nodig van de politiek? En hoe voorkomen we dat de KRW een tweede stikstofdossier wordt? We doen dit aan de hand van een panel dat met elkaar en met de deelnemers in discussie gaat.

De panelleden zijn:

  • Fahid Minhas, Tweede Kamerlid VVD en o.a. waterwoordvoerder
  • Pieter Grinwis, Tweede Kamerlid ChristenUnie en o.a. waterwoordvoerder
  • Sander Mager, portefeuillehouder waterkwaliteit bestuur Unie van Waterschappen
  • Wim Drossaert, bestuurslid Vewin

Aanmelden voor de Waterpoort

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn