Webinars te voorbereiding op de Omgevingswet

Webinar
Datum: 2 juni 2020
Tijd: 09:00 - 11:00
Locatie: Online
Organisatie: Unie van Waterschappen

De Unie van Waterschappen en Het Waterschapshuis organiseerden 3 webinars ter voorbereiding op de Omgevingswet. Hieronder de registratie van de webinars en de presentaties.

Omgevingswet: interbestuurlijke praktijkproef Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Samen met gemeente Hengelo, de gemeente Oldenzaal en de provincie Overijssel heeft Waterschap Vechtstromen in de praktijk ondervonden hoe onze regels in het DSO ‘landen’. Het belangrijkste vraagstuk in de praktijkproef is ‘wat ziet de initiatiefnemer straks in het DSO wanneer zijn/haar initiatief regelgeving van meerdere overheden raakt’. En hoe kunnen wij dat als overheden zo makkelijk mogelijk inrichten. Daarnaast een mooie proeftuin om het geheel van toepasbare regels, juridische regels en de bijbehorende werkingsgebieden door te werken en te ontsluiten richting DSO. In het webinar nemen we jullie mee in dit boeiende proces en delen we met jullie waar we tegenaan zijn gelopen in dit traject.

De powerpoint presentatie: Interbestuurlijke praktijkproef Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Omgevingswet: projectbesluit als instrument uit de omgevingswet

Het projectbesluit is een instrument uit de Omgevingswet dat wordt gebruikt door provincies en waterschappen. Het projectbesluit heeft gevolgen voor het werk van gemeenten, omdat deze het omgevingsplan en uitvoeringsbesluiten raakt. Daarnaast komt het projectbesluit in de DSO. Vragen die in dit webinar aan bod komen: wanneer is het projectbesluit verplicht? Wanneer hebben we een keuze? Wat zijn dan de alternatieven? Hoe ga je daar als overheid mee om? Hoe kun je de verplichte participatie op een goede manier invullen als initiatiefnemer? en wat betekent dit allemaal voor de samenwerking met onze samenwerkingspartners?

Onderwerpen
Projectbesluit: definitie, kenmerken, verplichte toepassing, inhoud, vergelijking met de vergunning eigen dienst.
Afwegingskader: feiten weergave en beoordelingscriteria op hoofdlijnen en in detail Overgangsrecht: Veranderingen en overgangsrecht, Screening, Noodzakelijke acties, Wijziging van het omgevingsplan in de overgangsfase.
Projectprocedure: kennisgevingen, participatie, rechtsbescherming Model Projectbesluit Omgevingswet

De powerpoint presentatie: Projectbesluit als instrument uit de Omgevingswet.

Omgevingswet: van beslissingstabel naar juridische en toepasbare regels in het DSO

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) maakt op basis van beslissingstabellen de juridische en toepasbare regels. Voor de activiteit ‘aanleggen steiger’ is een waterschapsverordening gemaakt. Deze waterschapsverordening is samen met de werkingsgebieden via digikoppeling aangeleverd aan het LVBB en doorgeleverd aan OZON. Daarnaast zijn ook de bijbehorende toepasbare regels voor de vergunningcheck en indieningsvereisten geleverd aan het DSO. Daardoor kan er ook aan aanvraag via het Omgevingsloket ingediend worden die daarna in het zaaksysteem van HDSR landt. Daarmee is de keten rond: van ‘plan tot publicatie’ en van ‘idee tot indiening’.

Onderwerpen

 • Regels vastleggen in beslissingstabellen die gekoppeld zijn aan de doelenboom
 • Juridische teksten schrijven op basis van beslissingstabellen
 • Toepasbare regels goed leesbaar maken
 • Samenstellen van de waterschapsverordening
 • Annoteren en koppelen van werkingsgebieden in software van Knowledge Values
 • Valideren en aanleveren van de waterschapsverordening volgens STOP/TPOD
 • Valideren en aanleveren van de toepasbare regels volgens STTR
 • Bekijken van de waterschapsverordening in de viewer van het DSO via regels op de kaart
 • Via vergunningcheck in het DSO controleren of voor ‘aanleggen steiger’ een vergunning of melding nodig is
 • Na het checken direct indienen van een aanvraag voor ‘aanleggen steiger’ in het DSO
 • Ontvangen van de aanvraag in het zaaksysteem Exxellence van HDSR en deze openen vanuit het zaaksysteem

De powerpoint presentatie: Van beslissingstabel naar juridische en toepasbare regels in het DSO

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn