Belangrijke moties tijdens Algemeen Overleg Water

4 november 2020

Bij het Algemeen Overleg Water op 3 november zijn in de Tweede Kamer een aantal belangrijke moties voor de waterschappen aangenomen.

Zo vroeg Corrie van Brenk van 50PLUS de minister om te kijken naar een nieuwe vormgeving voor een zuiveringsheffing op basis van drinkwatergebruik.

Tjeerd de Groot (D66) haalde een Kamermeerderheid voor zijn motie die de regering oproept om de eilanden in Caribisch Nederland te ondersteunen bij een goed functionerende afvalzuivering. Zijn motie voor verschillende scenario’s voor het advies van de Adviescommissie geborgde zetels bij waterschapsbesturen (de commissie Boelhouwer) hield hij aan en werd dus niet in stemming gebracht.

Ook moet de regering aan de slag met voorstellen vanuit de regio voor de aanpak van de droogte- en verziltingsproblematiek in de zuidwestelijke delta, naar aanleiding van een aangenomen motie van Chris Stoffer van de SGP.

Een motie van de Partij van de Dieren om strenger te handhaven op illegaal geslagen waterputten haalde geen meerderheid in de Kamer.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn