Beperkte stijging waterschapsbelastingen in 2021

10 november 2020

Gezinnen met een eigen woning van € 250.000 betalen volgend jaar gemiddeld € 0,75 per maand meer voor het werk van de waterschappen dan dit jaar. Dat blijkt uit een eerste prognose van de Unie van Waterschappen.

De 21 waterschapsbesturen behandelen deze maanden de voorstellen voor de hoogte van de waterschapsbelastingen. Op basis van de voorstellen is de verwachting dat gezinnen met een eigen woning van € 250.000 in 2021 gemiddeld € 9 meer betalen aan de waterschappen dan in 2020. Dat is een verhoging van iets meer dan 1% boven de inflatie. Die verhoging geldt niet alleen voor gezinnen met een eigen woning, maar ook voor andere soorten huishoudens en (agrarische) bedrijven.

Uitdagingen in het waterbeheer

“De uitdagingen voor de waterschappen nemen toe, met als gevolg dat waterschappen meer moeten investeren. Momenteel ruim 1,7 miljard euro per jaar”, zegt Toine Poppelaars, portefeuillehouder financiën in het bestuur van de Unie van Waterschappen. “Hiermee zorgen de waterschappen voor veilige dijken, schoon water en het voorbereid zijn op wateroverlast en droogte. Ook geven we een impuls aan de waterbouw in Nederland en dragen we eraan bij om groen uit de coronacrisis te komen. De waterschappen houden de kosten, en daarmee de lastenstijgingen, zo laag mogelijk. Zeker in deze onzekere tijden voor onze inwoners en bedrijven is dat erg belangrijk. Dat doen we door te innoveren en samen te werken met andere partijen. En door binnen onze organisaties steeds te kijken of het werk slimmer en goedkoper kan. Dat er toch sprake is van een beperkte lastenstijging, komt door de grote uitdagingen waarvoor het waterbeheer momenteel staat.”

Verschillen per waterschap

Een gezin met een eigen woning van € 250.000 betaalt in 2021 gemiddeld € 355 aan waterschapsbelastingen. De hoogte van de belastingen verschilt per waterschap. Dat komt doordat de gebieden anders zijn, bijvoorbeeld met veel of weinig water, hoog- of laaggelegen. Daardoor hebben ze ander beheer en onderhoud nodig. Daarnaast verschillen de specifieke eisen en wensen van andere overheden en belanghebbenden in het gebied, net als de keuzes en ambities van de waterschapsbesturen.

Definitieve tarieven

De besturen van alle 21 waterschappen besluiten in de komende weken over de uiteindelijke belastingtarieven. Zij communiceren daar zelf over in hun regio. Rond 1 maart 2021 worden de meeste belastingaanslagen verstuurd.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn