Bindende afspraken voor grondwaterbeschermingsgebieden

18 december 2020

Het kabinet moet zorgen voor bindende afspraken voor grondwaterbeschermingsgebieden zodat alle doelstellingen gehaald worden. Dat blijkt uit een motie die de SP heeft ingediend bij het Algemeen Overleg (AO) Landbouw, Klimaat en Voedsel. De motie werd door de Kamer aangenomen.

Ook moet het kabinet de ‘Van boer tot bord-strategie’ kritisch beoordelen op potentiële gevolgen voor de sector. De SGP had hierover een motie ingediend die ook werd aangenomen. De waterschappen steunen de ‘Van boer tot bord-strategie’ omdat die tot doel heeft en een aanpak bevat om de voedselproductie en voedselconsumptie in Europa te verduurzamen.

Onlangs pleitte de Unie van Waterschappen er nog voor de strategie te verbreden naar de hele land- en tuinbouwsector, omdat in andere agrarische sectoren ook gewasbeschermingsmiddelen, mest en kunstmest gebruikt worden die in het oppervlaktewater komen.

Algemeen Overleg Visserij

De uitkomst uit het Algemeen Overleg Visserij was dat er geen algemene visserijvrije zones voor sportvissers komen rondom vismigratievoorzieningen. Een VVD-motie daarover kreeg een Kamermeerderheid. Eerder wilde minister Carola Schouten een zone aanwijzen van 250 meter rondom elke vismigratievoorziening waar niet gevist mocht worden.

Nu is de algemene zone van de baan en maakt plaats voor maatwerk per migratievoorziening. De 250 meter is volgens de VVD namelijk soms niet nodig of soms juist onvoldoende om trekvissoorten te beschermen.

Inbreng Unie van Waterschappen voor AO Landbouw, Klimaat en Voedsel

Inbreng Unie van Waterschappen voor AO Visserij

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn