Betere vispassages

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden


Stuwen, dammen, gemalen en sluizen vormen een barrière voor vissen en beperken daarmee hun leef- en voedselgebied. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vindt een gevarieerde en gezonde visstand belangrijk. Daarom zijn er de afgelopen jaren een groot aantal vispassages aangelegd.

Vispassages worden aangelegd bij waterbouwkundige constructies waar vissen normaal gesproken niet langs kunnen. De vispassages zorgen ervoor dat de vissen zich kunnen verplaatsen naar andere gebieden. Dat is belangrijk voor een gezonde visstand, gezond water en biodiversiteit.

Het hoogheemraadschap is een traject gestart om de vispassages zo goed mogelijk te laten functioneren. Er zijn al veel vispassages verbeterd. Bijvoorbeeld door een betere aansluiting op de bodem om meer vissen een betere toegang te bieden, of door het plaatsen van een barrière om drijfvuil in de vispassage te voorkomen. Bij nieuw aan te leggen vispassages worden deze verbeteringen direct in het ontwerp meegenomen.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn