Biogas als alternatief voor aardgas in woonwijken

23 januari 2020

Biogas uit afvalwater is een potentieel alternatief voor aardgas in woonwijken. Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen, heeft tijdens het Congres Aardgasvrije Wijken in Nieuwegein op 23 januari aandacht gevraagd voor dit onderwerp en voor de bijdrage die de waterschappen hierin kunnen leveren.

De waterschappen zuiveren het afvalwater van inwoners en bedrijven. Het slib dat overblijft na de zuivering wordt vergist en daarbij komt biogas vrij: groene energie uit poep en plas. Waterschappen gebruiken deze energie nu zelf, maar zouden die ook kunnen leveren voor de gebouwde omgeving, bijvoorbeeld voor woonwijken.

Richting 100% energieneutraal

Waterschappen merken de gevolgen van klimaatverandering in het dagelijks werk. Daarom willen ze een bijdrage leveren aan het voorkomen van die gevolgen en aan het verduurzamen van Nederland. Zo werken ze volop mee aan aquathermie (thermische energie uit water). Ook stellen ze terreinen ter beschikking voor zonnepanelen en windmolens. In 2025 willen de waterschappen zelf 100% energieneutraal zijn.

Aanpassing van wetgeving

Rogier van der Sande: “We hebben als waterschappen nog een alternatieve energiebron in de aanbieding die nog niet ten volle wordt benut: biogas. Biogas van de afvalwaterzuiveringen wordt nu omgezet in elektriciteit voor onze eigen afvalwaterzuiveringen, maar kan mogelijk nog veel meer worden ingezet, ook voor de gebouwde omgeving. We hebben hiervoor dan wel financiering nodig en aanpassing van de wetgeving.”

Energiehubs

De waterschappen zijn een van de grootste producenten van biogas (op dit moment ruim 110 miljoen kuub). Waterschappen hebben 350 afvalwaterzuiveringen waarvan op 70 plekken biogas wordt vergist. Dat zouden energiehubs kunnen worden in de energietransitie. Ze plaatsen er ook al veel zonneweiden.

In oude monumentale wijken in binnensteden is groen gas mogelijk de enige realistische oplossing. In het Klimaatakkoord staat dat er naar verwachting 2 miljard kuub groen gas nodig is voor de gebouwde omgeving, terwijl er momenteel nog maar 100 miljoen kuub beschikbaar is.

Rogier van der Sande: “Waterschappen zouden potentieel maximaal 200 miljoen kuub biogas kunnen leveren. Dan moeten waterschappen wat ze al hebben ter beschikking stellen en extra produceren. Dat kan, maar dan moet er financiering met een stimuleringspakket komen, bijvoorbeeld in de vorm van een SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie). Ook moet de wetgeving dan worden aangepast, zodat waterschappen meer energie mogen opwekken dan ze zelf gebruiken. Aan aanpassing van die wetgeving wordt gewerkt.”

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn