Bodem staat onder druk

1 juli 2020

Op 29 juni presenteerde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) het rapport ‘De bodem bereikt’. De Rli zet in dit rapport uiteen dat de vitaliteit van de bodem in Nederland onder druk staat. Er is sprake van verdichting, verdroging en verzuring van de bodem. Veel verschillende partners zullen hun steentje moeten bijdragen aan de aanpak ervan.

Een belangrijke rol voor de overheid is weggelegd in het vormgeven van een effectief bodembeleid en in de bewustwording. Een vitale, bufferende bodem heeft positieve invloed op de waterhuishouding. Een goede sponswerking is bijvoorbeeld onmisbaar bij het opvangen van steeds hevigere neerslagpieken en steeds langere perioden van droogte.

Kansen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Waterschappen herkennen de problemen van een verdichte landbouwbodem. De Unie van Waterschappen onderschrijft het advies om samen te werken aan een vitale bodem dan ook volledig. De Rli ziet voor veel sectoren mogelijkheden om aan de slag te gaan met bodemverbetering en via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) kunnen maatregelen en acties geborgd worden.

De Unie van Waterschappen maakt zich in de totstandkoming van het nieuwe GLB al hard voor een verbetering van de bodem- en waterkwaliteit en waterkwantiteit en hoopt dat het advies van een Rli een extra stimulans is voor de overheden, agrariërs, bedrijven en kennispartners om met deze opgave aan de slag te gaan.

Gezondere bodem dient vele doelen

Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: “Een gezondere bodem dient vele doelen: het houdt water beter vast door sponswerking, het levert meer mineralen aan gewassen en bevat organische stoffen die bevorderlijk zijn voor de biodiversiteit. Een aanpak waarbij iedereen een steentje bijdraagt om tot een meetbare bodemverbetering te komen, juichen de waterschappen dan ook van harte toe.”

Bekijk het filmpje over het Rli-advies ‘De bodem bereikt’

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn