Burgeronderzoek bevestigt: waterpartners staan samen nog voor enorme opgave

22 oktober 2020

2600 burgers onderzochten afgelopen zomer de kwaliteit van kleine wateren zoals slootjes, vennen, vijvers, grachten en kleine plassen in Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 1 op de 5 van de onderzochte wateren van goede kwaliteit is.

De overige 80 procent heeft een matige tot slechte kwaliteit. Wetenschappelijke controlemetingen door het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) bevestigen deze conclusie. Ook sluit het beeld aan bij een kleiner onderzoek vorig jaar.

Gezond en schoon water in 2027

Het burgeronderzoek ‘Vang de Watermonsters’ is een initiatief van Natuur & Milieu en de ASN Bank. Dit jaar sloten ook de Unie van Waterschappen en 7 waterschappen aan. Deze initatiefnemers roepen alle waterpartners op om nu door te pakken op effectievere samenwerking. Alleen daarmee kunnen we het doel van de Kaderrichtlijn Water daadwerkelijk bereiken: overal gezond en schoon water in 2027.

Dat lukt alleen samen

“Waterschappen hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het verbeteren van de waterkwaliteit”, zegt Sander Mager, bestuurslid bij de Unie van Waterschappen. “De resultaten van dit burgeronderzoek laten echter zien dat we met alle waterpartners, van waterschappen, gemeenten, drinkwaterbedrijven, provincies tot landelijke overheid, nog voor een enorme opgave staan. Zorgen voor schoon water moet, dat lukt alleen samen.”

Betrokkenheid bij water

“Vang de Watermonsters is niet alleen een mooie samenwerking tussen Natuur & Milieu, 7 waterschappen en de Unie van Waterschappen”, gaat Mager verder. “Er hebben ook ontzettend veel enthousiaste mensen door het hele land meegedaan. Zij deden mee uit interesse voor water, om er lekker op uit te gaan als ‘onderzoeker’ en misschien zelfs uit zorg over kwaliteit van ons water. Fantastisch dat mensen zo hun betrokkenheid bij water tonen.”

Een derde van het oppervlaktewater

De kleine wateren vormen een derde van het Nederlandse oppervlaktewater. Ze worden echter niet systematisch meegenomen in de officiële kwaliteitsmetingen voor de Kaderrichtlijn Water. Terwijl deze wateren wel een kraamkamer van de natuur zijn.

Resultaten onderzoek

De resultaten van het burgeronderzoek zijn te lezen in het onderzoeksrapport ‘Vang de watermonsters – resultaten van een citizen science project over waterkwaliteit’.

De 7 waterschappen die het onderzoek hebben ondersteund zijn Brabantse Delta, Rijn en IJssel, Amstel Gooi en Vecht, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de hoogheemraadschappen van Delfland, Rijnland, en Schieland en de Krimpenerwaard. Ook de Nederlandse Waterschapsbank heeft het onderzoek ondersteund.

Zie ook:
Burgeronderzoekers onderzoeken de waterkwaliteit

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn