Burgeronderzoekers onderzoeken de waterkwaliteit

12 juni 2020

De Unie van Waterschappen, 7 waterschappen en Natuur & Milieu roepen samen alle burgers in Nederland op om te helpen de waterkwaliteit van slootjes, vennen, beekjes en kleine plassen te meten. Jong en oud kan op vangdewatermonsters.nl een WatermonsterMeetkit bestellen en een watertje in de buurt onderzoeken.

Meedoen kan op een zelfgekozen moment. Met de WatermonsterMeetkit onderzoekt iedere ‘burgerwetenschapper’ de waterkwaliteit op een aantal indicatoren. Denk aan de helderheid van het water, het nitraatgehalte, en de aanwezigheid van planten en dieren.

Speelse manier

De burgeronderzoekers maken ook foto’s om vast te leggen waar is gemeten en om de begroeiing en de helling van de oever te laten zien. Op de website ‘Vang de watermonsters’ krijgen deelnemers op een speelse manier informatie over watermonsters. Ook krijgen ze tips over wat ze zelf aan de waterkwaliteit kunnen bijdragen.

Resultaten

Natuur & Milieu en 7 waterschappen verwerken de resultaten van alle aangeleverde metingen. Zo helpen burgeronderzoekers dus om het onderzoek naar de waterkwaliteit in Nederland verder te brengen.

Unie ondersteunt het initiatief

Voor iedereen is schoon en gezond grond- en oppervlakte water van onschatbare waarde. In het werk van de waterschappen speelt het beschermen en verbeteren van de Nederlandse wateren een centrale rol. De Unie van Waterschappen ondersteunt daarom dit initiatief van Natuur & Milieu. Het initiatief draagt op een leuke manier bij aan het bewustzijn voor schoon water en onze natuur.

Partners

Naast de Unie van Waterschappen zijn onder meer het hoogheemraadschap van Delfland, het waterschap Brabantse Delta, het hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Rijn & IJssel, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, waterschap Amstel Gooi en Vecht, het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de Nederlandse Waterschapsbank partners van dit initiatief.

Vang de Watermonsters

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn