Materieel waterschappen op weg naar waterramp Oekraïne

12 juni 2023

Na de verwoesting van de Kachovka- stuwdam in Oekraïne hebben de Europese Unie en het Rijk de 21 waterschappen en Reddingsbrigade Nederland gevraagd om materiële hulp te bieden. Afgelopen week hebben de waterschappen al het beschikbare materieel verzameld. Op maandag 12 juni is het eerste transport van 15 vrachtwagens naar Oekraïne vertrokken.

Materieel noodhulp dat op transport gaat naar Oekraine

Deze eerste vrachtwagens bevatten onder andere boten, pompen, reddingsboeien, reddingsvesten en waadpakken. Later in de week vertrekken meer colonnes met vrachtwagens uit Nederland naar het rampgebied.

Samenwerking voor noodhulp

Een grote logistieke operatie verzamelde al het materieel uit Nederland de afgelopen dagen in een depot in Vriezenveen, Overijssel. Vanaf deze locatie onder regie van het Rijk transporteren vrachtwagens het materiaal naar het getroffen gebied. Dit gebeurt onder regie van het Rijk. Watergraaf Stefan Kuks van waterschap Vechtstromen was namens de 21 Nederlandse waterschappen aanwezig bij het vertrek van het transport. “Als Nederlandse waterbeheerders dragen we graag een steentje bij aan de noodhulp voor deze grote humanitaire waterramp in Oekraïne. Dat doen we samen met de Nederlandse Reddingsbrigade. De afgelopen dagen is er een enorme logistieke operatie uitgevoerd. Het liefst wil je nog sneller handelen om mensen in nood zo snel mogelijk te helpen. Tegelijkertijd besef ik dat deze actie ontzettend snel van de grond is gekomen. Binnen een paar dagen is zwaar materieel uit heel Nederland verzameld en gaat het al op transport. Complimenten voor de mensen die hier de afgelopen dagen dag en nacht aan hebben gewerkt.”

Verwoeste Kachovka- stuwdam

Een 3 kilometer lange stuwdam in de Oekraïense rivier de Dnipro is verwoest. Hierdoor is een groot gebied onder water komen te staan. Tienduizenden mensen zijn of moeten worden geëvacueerd. Heel Europa organiseert noodhulp, waaronder Nederland.

Waterschappen sturen materieel naar Oekraïne

8 juni 2023

De waterschappen reageerden positief op een verzoek van de Europese Unie en het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) om materiële hulp te bieden aan Oekraïne, dat getroffen is door de verwoesting van de Kachovka-stuwdam. Op korte termijn leveren de waterschappen boten, vlotten, reddingsboeien en pompen aan Oekraïne.Noodhulp

Het ministerie vroeg de hulp van de 21 waterschappen, die graag mee willen werken. BuZa organiseert en coördineert de noodhulp namens Nederland. Het aangeboden materieel speelt daarbij een belangrijke rol.

Rogier van der Sande, voorzitter Unie van Waterschappen: “Als Nederlandse waterbeheerders dragen we een steentje bij aan de noodhulp voor deze grote ramp. Niet alleen op korte termijn met materieel, maar eventueel ook op lange termijn met onze (internationale) kennis en expertise op het gebied van waterbeheer. Die kan Dutch Water Authorities bieden samen met alle andere Nederlandse waterpartners.”

Verwoeste Kachovka- stuwdam

Een 3 kilometer lange stuwdam in de Oekraïense rivier de Dnipro is verwoest. Hierdoor is een groot gebied onder water komen te staan. Tienduizenden mensen zijn of moeten worden geëvacueerd. Heel Europa organiseert noodhulp, waaronder Nederland.

VN Waterconferentie: waterschappen internationaal op de kaart

13 april 2023

Onlangs vond de waterconferentie van de Verenigde Naties (VN) plaats in New York. Ook de waterschappen waren daar, onder andere met bestuurder Luzette Kroon van de Unie van Waterschappen, aanwezig. Het lukte om Dutch Water Authorities (DWA), en specifiek de Blue Deal (het internationale uitvoeringsprogramma van de waterschappen), bij (potentiële) partners op de agenda te zetten. Het was de eerste conferentie van de VN op het gebied van water in bijna 50 jaar.Water is een eerste levensbehoefte

Kroon legt uit waarom de waterschappen, in de vorm van DWA, aanwezig waren bij de conferentie: “Dat de VN besloot om een grote conferentie over water te organiseren, terwijl dat helemaal geen verdragsonderwerp van de VN is, heeft grote betekenis. Deze conferentie was er echt op gericht meer (wereldwijde) actie op water te krijgen. Waterbeheerders spelen een cruciale rol bij het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dit zijn de 17 doelen van de Verenigde Naties om van de wereld een betere plek te maken in 2030. En dan gaat het niet alleen om SDG6, dat specifiek op water is gericht. “Water is een eerste levensbehoefte. Het is nodig voor het welbevinden van mensen, veilig wonen, verkoeling bij hittestress, de industrie en de wereldvoedselproductie. Zonder waterbeheerders halen we de SDG’s niet.”

>Nieuwsbericht 20 maart: Dutch Water Authorities en Blue Deal aanwezig bij VN conferentie

Wereldwijd te veel, te weinig en te vies water

“De conferentie heeft nog weer eens benadrukt dat de wereldwijde uitdagingen op het gebied van water, groter en urgenter worden”, vertelt Piebe Hoeksma, beleidsadviseur internationaal bij de Unie van Waterschappen/DWA. “Er is steeds vaker te veel, te weinig en te vies water op alle plekken in de wereld. Soms betreft het 1 van die 3, vaker is het een combinatie. Het gaat over onderwerpen die ook in Nederland spelen en waar we internationaal op moeten en kunnen samenwerken.”

Met een positief gevoel huiswaarts

De delegatie keerde met een positief gevoel terug naar Nederland. Hoeksma: “Tijdens de vele gesprekken hebben we onze visie op lokale samenwerking, beheer & onderhoud en governance uitgelegd. Dit sluit heel goed aan bij hoe er nu wereldwijd tegen de uitdagingen in het waterbeheer wordt aangekeken. We waren zichtbaar, onder andere via de Blue Deal. Bij een aantal voor ons cruciale partners staan we nu op het netvlies.”

Blue Deal

De Blue Deal is het internationale programma van de 21 waterschappen samen met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Het programma bestaat uit 17 langdurige partnerschappen in 15 landen. “Het congres is erop gericht dat we allemaal méér gaan doen aan water wereldwijd. Het is gelukt om de financiële bijdrage van de Blue Deal te verdubbelen als onderdeel van de Water Action Agenda van het congres. Dit is een belangrijke stap in het vergroten en versnellen van onze impact”, aldus programmamanager Emilie Sturm. Ze vervolgt: “Tijdens een door ons georganiseerde boottocht op de rivier de Hudson spraken we, met het Vrijheidsbeeld op de achtergrond, bijvoorbeeld met diverse financiële spelers om aandacht te vragen voor het belang van beheer en onderhoud. Naast de bouw van bijvoorbeeld een zuivering of dijk wordt beheer en onderhoud wel gefinancierd, maar meestal slechts voor een korte periode. De investeringen raken na die periode soms in verval omdat het beheer en onderhoud stopt. We hebben vervolgafspraken met 3 grote financiële instellingen die meer willen doen aan het investeren in beheer en onderhoud. Het is mooi dat we ze konden inspireren om op deze manier nog meer impact te maken met hun organisatie.”

Water Action Agenda

Kortom, de waterconferentie maakte duidelijk dat water wereldwijd hoog op de agenda staat en dat veel partijen lokaal, regionaal, nationaal en mondiaal in beweging willen komen. Er zijn verhalen gedeeld, inspirerende mogelijkheden besproken en toezeggingen aan de Water Action Agenda gedaan.

>Meer informatie over de Water Action Agenda

Dutch Water Authorities en Blue Deal aanwezig bij VN waterconferentie

20 maart 2023

Van 22 tot en met 24 maart vindt de waterconferentie van de Verenigde Naties plaats in New York. Luzette Kroon, bestuurslid van de Unie van Waterschappen, is aanwezig om de waterschappen (Dutch Water Authorities) en de Blue Deal, het internationale uitvoeringsprogramma van de waterschappen, te vertegenwoordigen.De VN waterconferentie wordt georganiseerd door Nederland en Tadjikistan. Het is de eerste conferentie van de Verenigde Naties op het gebied van water in bijna 50 jaar. Kroon: “Veel van de gevolgen van klimaatverandering hebben te maken met water. Het is te nat, te droog, de zeespiegel stijgt. De VN Conferentie is het sleutelmoment om wereldwijd stil te staan bij het belang van waterbeheer.”

New York Waterweek

Naast de VN Waterconferentie vindt van 18 tot en met 24 maart de Waterweek plaats in New York. Dit is een aanvulling op de VN Waterconferentie.

Meerdere sessies

Dutch Water Authorities en de Blue Deal organiseren tijdens de VN waterconferentie en de New York Waterweek verschillende sessies. Kroon: “We willen tijdens die sessies onder andere bij de grote financiële spelers, zoals de Wereldbank en de Asian Development Bank, aandacht vragen voor het belang van beheer en onderhoud. Ze focussen zich vooral op investeringen, bijvoorbeeld op de bouw van een zuivering of een dijk. Het beheer en onderhoud wordt wel gefinancierd, maar slechts voor een korte periode. De investeringen raken na die periode soms in verval omdat het beheer en onderhoud stopt. We noemen dat design, build and neglect. Wij willen dat graag vervangen door maintenance. We willen daarvoor een plek op de actie-agenda krijgen.”

Waarom een waterconferentie?

Kroon: “Waterbeheerders spelen een cruciale rol bij het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dit zijn de 17 doelen van de Verenigde Naties om van de wereld een betere plek te maken in 2030.” En dan gaat het niet alleen om SDG6, die specifiek op water is gericht. Ook om de andere SDG’s te behalen, speelt water een belangrijk rol. “Water is een eerste levensbehoefte. Het is nodig voor het welbevinden van mensen, veilig wonen, verkoeling bij hittestress, de industrie en de wereldvoedselproductie. Zonder waterbeheerders halen we de SDG’s niet.”

Dutch Water Authorities: waarom internationaal samenwerken?

Door internationale samenwerking wisselen de 21 waterschappen waardevolle expertise uit over waterbeheer en de aanpak van problemen als gevolg van klimaatverandering. Bijvoorbeeld over de manier waarop verschillende landen omgaan met droogte, een probleem waar Nederland steeds meer mee te maken krijgt. Of hoe ervaringen van buitenlandse partners met extreme regenval kunnen worden toegepast op het Nederlandse waterbeheer. Samenwerking met waterbeheerorganisaties in andere landen leidt tot een wederzijdse uitwisseling van waardevolle nieuwe ideeën.

Blue Deal als voorbeeld

Kroon: “Het is de bedoeling dat partijen uit alle sectoren acties toezeggen voor de Water Action Agenda om bij te dragen aan de SDG’s. Wij hebben al een toezegging gedaan voor deze actie-agenda in juni 2022, namelijk een verdubbeling van het geld voor de Blue Deal. We willen de Blue Deal tijdens de conferentie sowieso in de schijnwerpers zetten bij wereldleiders en andere organisaties. Als voorbeeld van een succesvolle samenwerking om waterkennis te verspreiden.”

Netwerkdag Dutch Water Authorities over klimaatverandering

1 november 2022

Op 1 november kwamen 130 internationaal werkende Nederlandse waterschappers in Utrecht samen voor de jaarlijkse Dutch Water Authorities-netwerkdag. Het centrale thema was 'klimaat'. Hoe dragen onze projecten bij aan klimaatadaptatie en waar liggen nog kansen?Deze vraag stond centraal tijdens de netwerkdag. Want overal ter wereld merken waterbeheerders de gevolgen van klimaatverandering. Overstromingen, droogte en een gebrek aan schoon water nemen wereldwijd toe. Piebe Hoeksma (beleidsadviseur internationale samenwerking van de Unie van Waterschappen) en Luzette Kroon (bestuurder bij de Unie met Internationaal in haar portefeuille) vertelden over het vele werk dat de waterschappen internationaal verzetten. Ook benoemden ze de kansen en uitdagingen die er nog liggen.

Nachtmerrie over klimaatverandering?

Daarna inspireerden Rob van Dorland (senior Advisor Climate Services van het KNMI) en Jaap Kwadijk (senior Expert Climate and water management van Deltares) de aanwezigen over actuele klimaatuitdagingen. De meeste aanwezigen ervaren klimaatverandering als een groot mondiaal probleem. “Maar wie wordt er midden in de nacht wel eens gillend wakker door een nachtmerrie over klimaatverandering?” vroeg Jaap Kwadijk. Niemand in de zaal stak zijn vinger op. “We vinden klimaatverandering een probleem, maar vooral voor de lange termijn. Toch is er haast geboden om minder CO2 uit te stoten en ons aan te passen aan klimaatverandering wereldwijd.”

NWB Award

Buitenlandse gasten uit Ghana en Burkina Faso vertelden in videoboodschappen over de samenwerking met Nederland binnen de Blue Deal. Ook reikte het NWB Fonds voor de eerste keer de NWB award uit, een prijs voor een internationaal waterschapsproject. Het thema voor 2022 was ’trots in beeld’. Het fonds vindt het namelijk belangrijk dat iedereen weet wat waterschappen in het buitenland doen en dat we daar trots op zijn. De oproep heeft een hele reeks filmpjes opgeleverd over projecten in Colombia, Mozambique, eSwatini, Palestijnse gebieden, Ghana en Zuid-Afrika. Het project Blesbokspruit in Zuid-Afrika won de prijs. Bert van Boggelen, directeur van het NWB Fonds, feliciteerde de vertegenwoordigers van het project met de gewonnen 5.000 euro. Dat bedrag kunnen ze besteden aan bijvoorbeeld communicatiemiddelen.

Gesprekken en leermomenten

Tijdens de 7 middagworkshops wisselden de deelnemers onderling ervaringen uit over onder andere stakeholdermanagement, women empowerment en nature based solutions. Het leverde prachtige gesprekken en leermomenten op. De afgelopen 2 jaar kon de Dutch Water Authorities Netwerkdag vanwege corona niet worden georganiseerd. Daarom was het animo nu groot om elkaar weer te ontmoeten en kennis en ervaring over de vele projecten uit te wisselen.

Internationaal samenwerken

De 21 Nederlandse waterschappen werken met andere waterbeheerders in Europa en de rest van de wereld samen aan veilig, voldoende en schoon water voor mens, plant en dier. Als Dutch Water Authoritities zoeken ze samen internationaal oplossingen voor uitdagingen in het waterbeheer van nu en morgen. Ook tijdens de coronajaren hebben de waterschappen niet stilgezeten. Er is een nieuwe visie voor Dutch Water Authorities ontwikkeld, de tweede fase van de Blue Deal start in 2023 en ook het NWB Fonds heeft een nieuwe koers ontwikkeld.

Blauwe meet-up: waterschappen bespreken nieuwe visie internationale samenwerking

12 april 2022

Tijdens de Blauwe Meet Up hebben de waterschappen de nieuwe visie internationale samenwerking besproken.Zo verspreiden zij hun waterkennis en leren ze vanuit het buitenland. Om richting te geven aan dit buitenlandwerk zijn de waterschapsbestuurders met de portefeuille Internationaal bezig een visie op te stellen. De concept-visie hiervan werd tijdens de meet-up besproken en wordt de komende periode voorgelegd aan de andere waterschapsbestuurders en andere stakeholders.

Wat verandert er met de nieuwe visie?

Veel van wat de waterschappen al aan internationaal werk doen blijft bestaan. Toch staan er ook nieuwe thema’s in de visie. Luzette Kroon, bestuurslid Unie van Waterschappen en portefeuillehouder Internationaal: “De nieuwe visie is vooruitstrevender. De inzet op de Blue Deal, het grootste programma van DWA, neemt toe. In dit programma gaan we langjarige partnerschappen aan en zetten we een systeem neer dat echt werkt. Daarnaast willen we meer leren uit het buitenland. Ik verwacht dat de Nederlandse waterschappen daarmee ook innovatiever worden. Ook willen we de Europese samenwerking steviger neerzetten.”

Omgaan met klimaatverandering

Dat het nodig is dat de waterschappen internationaal werken is voor de deelnemers van de meet-up heel duidelijk. Kroon: “De wateruitdagingen door klimaatverandering treffen niet alleen Nederland. De grootste klappen vallen in landen die niet de veroorzaker zijn van klimaatverandering. Via de Blue Deal willen we 20 miljoen mensen wereldwijd helpen aan voldoende, schoon en veilig water. Je ziet ook gelijk dat de activiteiten die we uitvoeren effect sorteren. Maar het internationale effect kan misschien nog wel groter zijn. Door bijvoorbeeld voor voldoende water te zorgen in andere landen, voorkom je ook klimaatmigratie.”

Martien Beek, afdelingshoofd bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: “Nederland heeft wereldwijd een voorbeeldfunctie op het gebied van water. En water is ook verbonden aan alle sustainable development goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Om de SDG’s te halen in 2030 moeten we enorm versnellen. De waterschappen kunnen daarin bijdragen.”

Leren uit het buitenland

In de nieuwe visie ligt de nadruk ook sterk op leren uit het buitenland. Constantijn Jansen op de Haar, hoogheemraad bij hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden: “We moeten niet naar het buitenland toe met de arrogantie dat wij wel weten hoe de wereld in elkaar zit. Met de nieuwe omstandigheden waar we in Nederland moeten omgaan door klimaatverandering, moeten we juist in het buitenland gaan leren op plekken waar ze al met zulke omstandigheden bekend zijn.”

Europa

Om van het buitenland te leren komt er ook meer aandacht voor de Europese samenwerking, waar dat eerst meer iets was van de individuele waterschappen. Kroon: “Als je naar het buitenland gaat, doe je dat onder de vlag van DWA. Ook bijvoorbeeld voor het beïnvloeden van beleid vanuit Brussel. Dat valt allemaal onder de vlag van DWA, dat is het nieuwe aan deze visie. Samen sta je zoveel sterker. De kennis moet ook niet voor 1 waterschap zijn, maar voor allemaal.”

Die Europese samenwerking moet dus sterker worden. Daarbij wordt onder andere verwezen naar de overstromingen in Limburg in 2021. De Europese waterautoriteiten moeten met elkaar uitwisselen hoe ze met zulke uitdagingen omgaan. Want wat het ene land doet, heeft impact op het andere land. Zoals Jansen op de Haar zegt: “Wat er in Duitsland in de rivier wordt gegooid, halen we er hier weer uit.”

Samenwerken met bedrijfsleven

Door de aanwezige vertegenwoordiging van het Nederlandse bedrijfsleven wordt tijdens de meet-up ook aangegeven dat er veel behoefte is tot samenwerking. En daar is in de nieuwe DWA-visie ook ruimte voor. Thecla Bodewes, boegbeeld van de Topsector Water: “De mondiale uitdagingen zijn zo groot dat we het echt gezamenlijk moeten doen. De waterschappen kunnen deuren openen voor Nederlandse bedrijven en ngo’s in het buitenland. Wil je echt impact maken, dan heb je die samenwerking nodig.”

Vervolg

De Blauwe Meet-up is onderdeel van een traject om draagvlak te krijgen voor de nieuwe visie van DWA. En om het gesprek aan te gaan over het belang van internationaal waterschapswerk. Jo Caris, dagelijks bestuurder bij waterschap Zuiderzeeland: “We voeren ondertussen het gesprek hierover binnen ons eigen waterschap. Internationaal werk moet een integraal onderdeel worden van onze organisatie, zo staat het ook in deze visie. Sommige bestuurders vinden dat we niet aan internationaal werk moeten doen, maar we leven in een mondiaal systeem, het is dus ook eigenbelang.”

Vanuit het buitenland inspiratie opdoen bij de waterschappen

31 augustus 2021

Hoe werken de Nederlandse waterschappen? Om dat te laten zien aan het buitenland heeft Dutch Water Authorities 9 Engelstalige video’s van innovatieve waterschapsprojecten gemaakt. Zodat buitenlandse waterbeheerders ondanks de coronapandemie toch virtueel op bezoek kunnen komen.Waar de waterschappen in 2019 nog 203 internationale delegaties op bezoek hadden, ontvangen zij door de coronapandemie nu niemand uit het buitenland. Ondertussen neemt de wereldwijde waterproblematiek toe en is internationale samenwerking op dit vlak noodzakelijk. De 9 video’s moeten aan die samenwerking bijdragen. Zo kunnen buitenlandse waterbeheerders of geïnteresseerden zich op afstand laten inspireren door Nederlands regionaal waterbeheer.

Waarom internationale bezoeken?

Dutch Water Authorities (DWA), de internationale organisatie van de 21 Nederlandse waterschappen, ontving voor de coronacrisis regelmatig bezoek uit het buitenland. Tijdens dit bezoek konden de buitenlandse gasten vragen stellen over het Nederlandse regionale waterbeheer of sparren over oplossingen voor watervraagstukken. De waterschappen delen graag hun kennis en ervaring over regionaal waterbeheer met andere landen en leren op hun beurt weer van het buitenland. Zo hoeven we het wiel niet apart uit te vinden.

Wat zie je in de video’s?

In de video’s komt het brede scala van het werk van de waterschappen naar voren. Zo is er aandacht voor een beekherstelproject, een project tegen zoutindringing, dijkversterking via natuurontwikkeling en nieuwe technieken voor waterzuivering. Ook wordt ingespeeld op actuele watervraagstukken zoals toenemende hoosbuien en droogte. Zo worden onder andere regenwaterbuffers in Limburg, het klimaatbestendig maken van Amsterdam en een plein in Rotterdam met waterbergende functie in beeld gebracht.

Bekijk de video’s

Website Dutch Water Authorities vernieuwd

De website dutchwaterauthorities.com is deze zomer compleet vernieuwd. Met meer aandacht voor nieuws uit de projecten en meer ruimte voor foto’s en video. Zo brengt de website het internationale werk van de waterschappen nu nog beter in beeld.Dutch Water Authorities (DWA) is de internationale organisatie van de 21 Nederlandse waterschappen. De website van DWA is met name bedoeld voor waterbeheerders uit andere landen die vragen hebben over het Nederlandse regionale waterbeheer. Ook internationale partners die samen met de waterschappen willen werken aan het oplossen van watervraagstukken, kunnen via de website in contact komen. Zo fungeert de website als het gemeenschappelijke loket van alle 21 waterschappen voor vragen uit het buitenland. Verder kun je op de website de voortgang van de Blue Deal, het grootste programma van DWA volgen.

Bekijk de nieuwe website

Wat doet Dutch Water Authorities?

Overstromingen, watertekorten, watervervuiling: wereldwijd kampen mensen met dezelfde waterproblemen. DWA gelooft erin dat we samen sterker staan om oplossingen voor deze problemen te vinden. In meerjarige partnerschappen werkt DWA samen met buitenlandse waterbeheerders aan waterveiligheid en schoon en voldoende water. Door te leren van elkaars kennis en ervaringen, hoeven we niet apart het wiel uit te vinden.

Internationaal programma Blue Deal trekt waardevolle lessen uit 2020

11 juni 2021

Net als voor iedereen liep 2020 anders voor de Blue Deal dan vooraf bedacht. Ondanks dat er geen werkbezoeken konden worden georganiseerd, is toch veel werk gedaan. Het internationale programma van de waterschappen en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Buitenlandse Zaken, heeft de plannen snel aangepast en kon ook via digitaal contact met de collega’s in de 14 partnerlanden resultaat boeken.2020 was het eerste volledige uitvoeringsjaar van de Blue Deal, het internationale programma van de 21 waterschappen, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Door de coronapandemie werd het vliegverkeer stilgelegd en waren werkbezoeken niet meer mogelijk. Ondanks de reisbeperkingen werden in 2020 in het Blue Deal-programma toch nog 2300 mensen getraind. Ook werden er 150 stakeholderbijeenkomsten en 800 activiteiten georganiseerd en 100 plannen goedgekeurd.

Overschakelen naar online samenwerken

Het online samenwerken bleek ook veel voordelen te kennen. Zo zijn binnen het partnerschap in Colombia 9 webinars en een grote digitale conferentie in georganiseerd. Hierdoor is de relatie ook zonder fysieke werkbezoeken goed onderhouden. In Burkina Faso konden de Nederlandse waterschappen helpen in de strijd tegen het coronavirus door 4G-netwerken te faciliteren en persoonlijke beschermingsmiddelen aan te schaffen. En de Palestijnse partners konden inzicht krijgen in de verspreiding van het coronavirus dankzij Nederlandse ervaring met ‘big brown data’ uit rioolwater.

Waardevolle lessen voor de toekomst

Hein Pieper, bestuurslid Unie van Waterschappen: “De partnerschappen ontwikkelen hun online vaardigheden in een indrukwekkend tempo. Een andere positieve ontwikkeling was de inzet van meer lokale vertegenwoordigers in de uitvoering van Blue Deal-activiteiten. Zo zijn er 14 jonge professionals begonnen. Dus hoewel 2020 anders is gelopen dan gedacht, leverde het wel veel waardevolle lessen op voor de toekomst van het programma.”

Ook in Zuid-Afrika wordt positief terug gekeken op 2020. Dr. Konanani Khorommbi, directeur bij het Zuid-Afrikaanse ministerie van Water en Sanitatie, is vooral blij met het gelijkwaardige partnerschap waarin beide partners expertise met elkaar uitwisselen. “Als we op deze voet doorgaan, gaat ons land niet alleen op het gebied van water, maar ook op economisch, ruimtelijk en sociaal vlak profiteren van de Blue Deal.”