DWA Netwerkdag: Water kent geen grenzen

28 november 2023

Maandag 27 november organiseerde Dutch Water Authorities de DWA Netwerkdag in Driebergen, met als centraal thema ‘Water kent geen grenzen’. DWA-coördinator Piebe Hoeksma opende de dag met een plenair gesprek met Luzette Kroon, bestuurslid van de Unie van Waterschappen. Na een presentatie van oud-Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp en de uitreiking van de NWB Award waren er themasessies over de 4 belangrijkste DWA-thema’s: kennisuitwisseling, Europa, internationale projecten/Blue Deal en aantrekkelijk werkgeverschap. Aanwezig waren zo’n 120 medewerkers, bestuurders en buitenlandcoördinatoren van binnen en buiten de waterschappen.

Op het podium Luzette Kroon en Piebe Hoeksma op van DWA Netwerkdag van 27 november jl.

Belang internationale samenwerking

“De waterschappen zijn de minst bekende overheid, maar waarin het grootste vertrouwen is”, opent Kroon haar gesprek. “80% van de Nederlanders vertrouwt dat de waterschappen ons land, dat deels onder zeeniveau ligt, droog houden. Met Bureau Brussel, ons gezicht in Europa, hebben we bovendien een grote invloed op het Brusselse beleid. Het buitenland wil dan ook graag van ons leren. Maar ook wij staan voor grote uitdagingen, zoals lange periodes van droogte, extreme neerslag en watervervuiling. Die uitdagingen spelen wereldwijd: de klimaatverandering is nu en trekt zich niets aan van landsgrenzen. Daarom is internationale samenwerking juist nu zo belangrijk, zeker op het gebied van klimaatadaptatie.”

Water centraal in Sustainable Development Goals

Kroon is dan ook blij dat er dit jaar voor het eerst een waterconferentie van de Verenigde Naties plaatsvond. “Dat laat zien dat zowel het onderwerp water als internationale samenwerking hoog op de bestuurlijke agenda’s staat. De vraag is nu: hoe zorgen we dat dat zo blijft? Ik denk in ieder geval door de urgentie te blijven benadrukken. De Sustainable Development Goals zijn niets zonder water. Internationaal werk heeft voor de waterschappen bovendien een belangrijke meerwaarde: het maakt ons aantrekkelijker als werkgever.”

Water grootste vriend en vijand

De tweede keynotespreker heeft een indrukwekkend cv: Tom Middendorp gaf onder meer 38 jaar lang leiding aan het leger, zette als eerste het thema klimaat op de agenda bij Defensie en schreef het boek Klimaatgeneraal, dat is vertaald in 5 talen. “In Nederland is water onze grootste vriend en vijand tegelijk”, stelt hij in zijn presentatie. “De economie heeft veel te danken aan onze gunstige ligging aan het water. Tegelijkertijd is water onze grootste bedreiging. Door die uitersten zit adaptatie in onze genen.”

Afhankelijkheid van water verkleinen

Middendorp benadrukt onze toenemende afhankelijkheid van water. “Kijk naar de productie: voor een vel A4-papier is maar liefst 10 liter water nodig en voor een T-shirt 4000 liter. En de vraag naar water blijft groeien, onder meer door de bevolkingsgroei en onze levensstandaarden. Tegelijkertijd neemt het aanbod van water af door de steeds langere periodes van droogte. We moeten onze watervoetafdruk en afhankelijkheid van water dus verkleinen. En dat kan alleen door circulariteit: beter hergebruiken.”

Spanningen door (water)schaarste

Tijdens zijn werk in het buitenland zag Middendorp hoe schaarste van essentiële grondstoffen spanningen veroorzaakt tussen bevolkingsgroepen. “Waterschaarste veroorzaakt conflicten en dwingt mensen om zich te verplaatsen. Door dat fenomeen zag ik het verband tussen klimaat en veiligheid. Want klimaatverandering heeft alles te maken met water: met voedseltekorten en de leefbaarheid van gebieden. Bij Defensie heb ik daarom klimaat op de agenda gezet en in relatie gebracht met veiligheid.”

Ruimte geven aan innovatie

“Om weerstand te bieden aan het steeds extremere weer, moeten we samenwerken”, vindt Middendorp. “We moeten ruimte geven aan innovatie, een kennisecosysteem creëren en grensoverschrijdend samenwerken. De oplossing van deze nieuwe watervraagstukken zit ’m in onze innovatiekracht en ons aanpassingsvermogen.”

NWB Award 2023

Het ochtendprogramma werd afgesloten met de uitreiking van de NWB Award 2023, de prijs voor het meest aansprekende filmpje over internationaal waterschapswerk. Na vertoning van de shortlist maakte Luzette Kroon als voorzitter van het NWB Fonds de winnaar bekend: ‘Een strategische alliantie voor waterconservering in de Chira Valley’ van de Blue Deal Peru. Zij winnen 5000 euro voor verder onderzoek en een interview in Het Waterschap, het blad van de Unie van Waterschappen. Kroon: “De video’s geven een goede kijk op ons werk en laten zien hoeveel mensen er betrokken zijn bij de internationale waterschapsprojecten.”

> Bekijk de video-inzendingen voor de NWB Award

Themasessies: kennisdeling en Europa

Na de lunchpauze vol netwerkmogelijkheden stonden er 2 rondes themasessies op het programma. Bij iedere ronde konden de deelnemers zich aansluiten bij 1 van de 4 onderwerpen. In de themasessie Kennisdeling ging Petra Goessen, buitenlandcoördinator bij hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, op zoek naar ideeën om meer kennis uit het buitenland op te halen. In de themasessie Europa vertelden Luc Kronenberg en Noa Hartog, lobbyisten in Brussel namens Vewin en de Unie van Waterschappen, onder meer wat de Unie in Brussel doet en hoe de Europese Unie werkt.

Aantrekkelijk werkgeverschap en internationale projecten

Frank Tibben (intelligence manager bij Wereld Waternet) en Anne Maaike Koeneman (beleidsadviseur internationale samenwerking bij waterschap Drents Overijsselse Delta) toonden in de themasessie Aantrekkelijk werkgeverschap waarom internationaal georiënteerde waterschappers voor de waterschappen als werkgever kiezen. En in de themasessie Blue Deal/internationale projecten zette Marion Wierda, programmamanager bij het NWB Fonds, verschillende internationale projecten van de waterschappen in de schijnwerpers.

> Bekijk de video van Tom Middendorp tijdens de DWA Netwerkdag:

DWA Netwerkdag themasessies Europa en kennisuitwisseling

20 november 2023

Maandag 27 november is de DWA Netwerkdag (Dutch Water Authorities) in Driebergen. Na een plenair ochtendprogramma met sprekers Luzette Kroon, bestuurslid van de Unie van Waterschappen, en Tom Middendorp, klimaatgeneraal en Oud-Commandant der Strijdkrachten, zijn er verschillende themasessies. De sprekers van de themasessies over Europa en kennisuitwisseling vertellen wat de thema’s relevant maakt voor de waterschappen.

bijeenkomst, presenatie, netwerkdag van Dutch Water Authorities

“Water is een vanzelfsprekend impactvol thema, dat tegelijkertijd op veel plekken in Europa en wereldwijd onder druk staat”, zegt Luc Kronenberg, lobbyist in Brussel namens Vewin en de Unie van Waterschappen. Tijdens de DWA Netwerkdag leidt hij de themasessie over Europa. “De verschillende lidstaten van de Europese Unie hebben veelal dezelfde uitdagingen, maar allemaal een eigen perspectief en aanpak. Dat biedt ruimte voor kennisuitwisseling en om van elkaar te leren.”

Verschillen tussen landen

Kronenberg vindt het een verrijking om te leren over de verschillen tussen Europese landen. “Dat relativeert. Tegelijkertijd kan er nog veel bereikt worden in de samenwerking.” De uitdaging zit ‘m volgens hem vooral in vastgeroeste systemen, die verandering vragen om toekomstbestendig te blijven. “Via consensus, compromissen en verbinding zoeken we in Europa de juiste oplossingen.”

Inspiratie, denkkracht en culturen

Wat internationaal werk zo waardvol maakt? “Het inspireert, vergroot je denkkracht en leert je omgaan met andere culturen”, antwoord Kronenberg. “Dat maakt je een completer mens. Een ervaring die ik iedereen zou aanraden! Kom naar onze deelsessie om dit te ervaren en de kansen te ontdekken die Europa heeft.”

Bekijk ook zijn video over internationaal werken:


Kennisuitwisseling

Petra Goessen leidt de themasessie over kennisuitwisseling. Bij hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werkt ze aan natuurlijke oplossingen oor duin- en watersystemen langs de kust. “Juist nu, met een veranderend klimaat, kunnen we meer dan ooit leren van onze buren. Zuidelijke landen zijn bijvoorbeeld meer ervaren met lange periodes van droogte, verzilting en wederopbouw. Van andere gebieden kunnen we weer leren over crisismanagement bij overstromingen.”

Relevante samenwerkingsverbanden

“Internationaal samenwerken laat je kritisch nadenken over je manier van werken”, vervolgt Goessen. “Bijvoorbeeld over de Nederlandse regelgeving. Waarom doen we wat we doen? En kan het beter? Het is boeiend om bij een ander in de keuken te kijken en gericht op zoek te gaan naar relevante samenwerkingsverbanden. Daarvoor is het belangrijk om zoveel mogelijk ideeën op te halen, of dat nu op het vlak van beleid, onderzoek of uitvoering ligt. Dus: onderzoekers, beleidsmedewerkers, adviseurs met kennisvragen, laat je horen!”

> Meld je aan voor de DWA Netwerkdag op 27 november in Driebergen

Themasessies DWA Netwerkdag: werkgeverschap en internationaal werken

15 november 2023

Maandag 27 november is de DWA Netwerkdag (Dutch Water Authorities) van en voor alle waterschapmedewerkers met interesse in internationaal werk. Het thema ‘Water kent geen grenzen’ staat centraal. Tom Middendorp, klimaatgeneraal en Oud-Commandant der Strijdkrachten, en Luzette Kroon, bestuurslid van de Unie van Waterschappen, trappen de dag af. In de middag zijn er themasessies over de DWA-speerpunten, waaronder aantrekkelijk werkgeverschap en internationale projecten van de waterschappen.

Presentatie op de Netwerkdag van Dutch Water Authorities 2022

“Internationaal samenwerken draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling en motivatie van medewerkers en de diversiteit binnen de organisatie”, zegt Frank Tibben, intelligence manager bij Wereld Waternet. Samen met Anne Maaike Koeneman, beleidsadviseur internationale samenwerking en buitenlandcoördinator bij waterschap Drents Overijsselse Delta, leidt hij de themasessie aantrekkelijk werkgeverschap.

Aantrekkelijke werkgever door internationaal werk

Samen met andere waterschappen gaan Tibben en Koeneman in gesprek over de vraag of de mogelijkheid tot internationaal werk een waterschap tot een aantrekkelijkere werkgever maakt. En of werken over de grens bijdraagt aan het behouden van jong talent. “Internationaal samenwerken daagt je extra uit op vaardigheden als flexibiliteit, creativiteit en persoonlijk leiderschap”, zegt Tibben. “We gaan graag in gesprek over de vraag of de waterschappen zich hiermee ook beter positioneren op de arbeidsmarkt.”

Internationaal werk voor hr en middenmanagement

Ondanks de gezamenlijke commitment van de waterschappen blijkt het nu nog lastig om waterschapmedewerkers internationaal in te zetten. “Het middenmanagement en de hr-adviseurs van de 21 waterschappen zijn vaak nog onbekend of weinig ervaren met het internationale werk van de waterschappen”, merkt Tibben. “We nodigen ze daarom van harte uit voor de DWA Netwerkdag en gaan graag met ze in gesprek.”

Internationale projecten waterschappen

In de themasessie Blue Deal/internationale projecten zet Marion Wierda de internationale projecten van de waterschappen in de schijnwerpers. Wierda is programmamanager bij het NWB Fonds en partnerschapsmanager voor Blue Deal Zuid-Afrika. Ze focust op de waterschapprojecten in Europa en andere landen die geen onderdeel zijn van de Blue Deal, om ook hier meer bekendheid over te krijgen. “Internationaal werk opent je ogen voor andere manieren van werken”, deelt ze. “Het is een motor achter innovatie en persoonlijke ontwikkeling. Water en klimaat storen zich bovendien niet aan grenzen. Je moet die vraagstukken samen met andere landen oppakken.”

Meer aandacht voor internationale projecten

“We mogen trots zijn op hoe goed we het waterbeheer in Nederland op orde hebben”, vervolgt Wierda, die eerder 25 jaar werkzaam was in het management van waterschap Rivierenland. “Dat beseffen we onvoldoende. Tegelijkertijd maakt het bescheiden. Andere landen lopen bijvoorbeeld voorop in slim datamanagement en het betrekken van stakeholders.” Ook vindt ze dat de internationale projecten van de waterschappen meer aandacht verdienen, zowel die in het verre buitenland als dichter bij huis, zoals in België en Duitsland.

Kennis halen en brengen

“We halen en brengen kennis, maar dat weten we lang niet altijd van elkaar”, licht Wierda toe. “Dat is jammer. Daarom spreken we 27 november met de buitenlandcoördinatoren van de waterschappen over hun internationale werk en de kennisuitwisseling die dat oplevert.” De themasessie is interessant voor alle waterschappers en met name voor buitenlandcoördinatoren, managers, innovators en subsidieadviseurs. “Waarom alleen het wiel uitvinden als je het samen kunt doen?”

Bekijk de uitnodiging van Anne Maaike Koeneman:

> Ga naar aanmelden en het programma van de DWA Netwerkdag

Leren in een internationale snelkookpan

31 oktober 2023

Kennisuitwisseling, Europa, internationale projecten/Blue Deal en aantrekkelijk werkgeverschap. Dit zijn de voornaamste thema’s in de visie voor het internationale werk van de waterschappen. Ze komen uitgebreid aan bod tijdens de jaarlijkse DWA Netwerkdag op 27 november. In dit artikel is Piebe Hoeksma aan het woord. Hij is sinds 2 jaar coördinator van Dutch Water Authorities (DWA) en organisator van de DWA Netwerkdag.

veld met meertje, twee geiten en een meisje in Zuid-Afrika

Hiervoor was Hoeksma onder andere werkzaam voor het ministerie van Buitenlandse Zaken in verschillende posities. Zo was hij betrokken bij de Blue Deal, en werkte hij op de Nederlandse ambassades in Cairo en Bogota. Hoeksma: “Internationaal werk is en wordt steeds interessanter en relevanter voor waterschappers. Ik hoop en verwacht dat veel waterschappen deelnemen aan de netwerkdag.”

Internationale uitdagingen

“Droogte, extreme neerslag en watervervuiling zorgen voor grote uitdagingen. Niet alleen in Nederland en Europa, maar in de hele wereld. Omdat we allemaal op een of andere manier worden geraakt door diezelfde globale ontwikkelingen, hebben we elkaar nodig om hierop een antwoord te vinden”, aldus Hoeksma. De 21 waterschappen zijn gezamenlijk internationaal actief onder de naam Dutch Water Authorities (DWA).

Het belang van internationaal samenwerken

Hoeksma: “Als waterland weten wij veel, leren we onderling van elkaar en brengen we kennis naar andere landen. Ook halen we veel belangrijke kennis, inzichten en innovaties op uit het buitenland. Door internationaal werk leer je op een andere manier naar een issue te kijken en de oplossing vervolgens ook in Nederland toe te passen. Het motiveert mij om met andere culturen te kijken naar overeenkomsten om samen tot een duurzame inrichting van onze leefomgeving te komen. Daarnaast heeft internationale wetgeving ook steeds meer impact op Nederland en ons werk. Water komt steeds hoger op de agenda van de VN en de EU. Het is in het belang van de waterschappen om hier invloed op uit te oefenen.”

Leren in een snelkookpan

Hoeksma vindt dat internationaal werk kan bijdragen aan de ontwikkeling van iedere waterschapper. “Werken in een internationale context betekent voor mij ontwikkeling in een snelkookpan waarbij je wordt gedwongen je eigen werkelijkheid los te laten en je te verplaatsen in die van een ander. Internationaal werk brengt groei en draagt bij aan een sterkere organisatie met nog meer flexibiliteit, kennis en kunde. Het vraagt soms om lef. Durf je in een andere taal verbinding te leggen met andere partijen? En heb je goed inzicht in de vraagstukken? Samenwerken, nationaal of internationaal, begint volgens mij bij een eerlijke zelfreflectie. Pas dan ben je in staat om te zien wat je een ander kunt bieden of wat je zelf nodig hebt.”

Netwerkdag Dutch Water Authorities op 27 november

Op maandag 27 november is het tijd voor de jaarlijkse DWA Netwerkdag. Het is een evenement van en voor alle medewerkers van de waterschappen met interesse in internationaal werk. ‘Water kent geen grenzen’ is dit keer het centrale thema. Oud-Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp (auteur van het boek Klimaatgeneraal) en Luzette Kroon (bestuurslid van de Unie van Waterschappen) helpen het gesprek hierover graag op gang.

Ook zijn er diverse deelsessies over de speerpunten van DWA: kennisuitwisseling, Europa, internationale projecten/Blue Deal en aantrekkelijk werkgeverschap. Uiteraard staat ook onderlinge kennismaking, inspiratie en uitwisseling op deze dag centraal. Heb je interesse?

> Bekijk het programma van de DWA Netwerkdag

Materieel waterschappen op weg naar waterramp Oekraïne

12 juni 2023

Na de verwoesting van de Kachovka- stuwdam in Oekraïne hebben de Europese Unie en het Rijk de 21 waterschappen en Reddingsbrigade Nederland gevraagd om materiële hulp te bieden. Afgelopen week hebben de waterschappen al het beschikbare materieel verzameld. Op maandag 12 juni is het eerste transport van 15 vrachtwagens naar Oekraïne vertrokken.

Materieel noodhulp dat op transport gaat naar Oekraine

Deze eerste vrachtwagens bevatten onder andere boten, pompen, reddingsboeien, reddingsvesten en waadpakken. Later in de week vertrekken meer colonnes met vrachtwagens uit Nederland naar het rampgebied.

Samenwerking voor noodhulp

Een grote logistieke operatie verzamelde al het materieel uit Nederland de afgelopen dagen in een depot in Vriezenveen, Overijssel. Vanaf deze locatie onder regie van het Rijk transporteren vrachtwagens het materiaal naar het getroffen gebied. Dit gebeurt onder regie van het Rijk. Watergraaf Stefan Kuks van waterschap Vechtstromen was namens de 21 Nederlandse waterschappen aanwezig bij het vertrek van het transport. “Als Nederlandse waterbeheerders dragen we graag een steentje bij aan de noodhulp voor deze grote humanitaire waterramp in Oekraïne. Dat doen we samen met de Nederlandse Reddingsbrigade. De afgelopen dagen is er een enorme logistieke operatie uitgevoerd. Het liefst wil je nog sneller handelen om mensen in nood zo snel mogelijk te helpen. Tegelijkertijd besef ik dat deze actie ontzettend snel van de grond is gekomen. Binnen een paar dagen is zwaar materieel uit heel Nederland verzameld en gaat het al op transport. Complimenten voor de mensen die hier de afgelopen dagen dag en nacht aan hebben gewerkt.”

Verwoeste Kachovka- stuwdam

Een 3 kilometer lange stuwdam in de Oekraïense rivier de Dnipro is verwoest. Hierdoor is een groot gebied onder water komen te staan. Tienduizenden mensen zijn of moeten worden geëvacueerd. Heel Europa organiseert noodhulp, waaronder Nederland.

Waterschappen sturen materieel naar Oekraïne

8 juni 2023

De waterschappen reageerden positief op een verzoek van de Europese Unie en het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) om materiële hulp te bieden aan Oekraïne, dat getroffen is door de verwoesting van de Kachovka-stuwdam. Op korte termijn leveren de waterschappen boten, vlotten, reddingsboeien en pompen aan Oekraïne.

hoogwater

Noodhulp

Het ministerie vroeg de hulp van de 21 waterschappen, die graag mee willen werken. BuZa organiseert en coördineert de noodhulp namens Nederland. Het aangeboden materieel speelt daarbij een belangrijke rol.

Rogier van der Sande, voorzitter Unie van Waterschappen: “Als Nederlandse waterbeheerders dragen we een steentje bij aan de noodhulp voor deze grote ramp. Niet alleen op korte termijn met materieel, maar eventueel ook op lange termijn met onze (internationale) kennis en expertise op het gebied van waterbeheer. Die kan Dutch Water Authorities bieden samen met alle andere Nederlandse waterpartners.”

Verwoeste Kachovka- stuwdam

Een 3 kilometer lange stuwdam in de Oekraïense rivier de Dnipro is verwoest. Hierdoor is een groot gebied onder water komen te staan. Tienduizenden mensen zijn of moeten worden geëvacueerd. Heel Europa organiseert noodhulp, waaronder Nederland.

VN Waterconferentie: waterschappen internationaal op de kaart

13 april 2023

Onlangs vond de waterconferentie van de Verenigde Naties (VN) plaats in New York. Ook de waterschappen waren daar, onder andere met bestuurder Luzette Kroon van de Unie van Waterschappen, aanwezig. Het lukte om Dutch Water Authorities (DWA), en specifiek de Blue Deal (het internationale uitvoeringsprogramma van de waterschappen), bij (potentiële) partners op de agenda te zetten. Het was de eerste conferentie van de VN op het gebied van water in bijna 50 jaar.Water is een eerste levensbehoefte

Kroon legt uit waarom de waterschappen, in de vorm van DWA, aanwezig waren bij de conferentie: “Dat de VN besloot om een grote conferentie over water te organiseren, terwijl dat helemaal geen verdragsonderwerp van de VN is, heeft grote betekenis. Deze conferentie was er echt op gericht meer (wereldwijde) actie op water te krijgen. Waterbeheerders spelen een cruciale rol bij het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dit zijn de 17 doelen van de Verenigde Naties om van de wereld een betere plek te maken in 2030. En dan gaat het niet alleen om SDG6, dat specifiek op water is gericht. “Water is een eerste levensbehoefte. Het is nodig voor het welbevinden van mensen, veilig wonen, verkoeling bij hittestress, de industrie en de wereldvoedselproductie. Zonder waterbeheerders halen we de SDG’s niet.”

>Nieuwsbericht 20 maart: Dutch Water Authorities en Blue Deal aanwezig bij VN conferentie

Wereldwijd te veel, te weinig en te vies water

“De conferentie heeft nog weer eens benadrukt dat de wereldwijde uitdagingen op het gebied van water, groter en urgenter worden”, vertelt Piebe Hoeksma, beleidsadviseur internationaal bij de Unie van Waterschappen/DWA. “Er is steeds vaker te veel, te weinig en te vies water op alle plekken in de wereld. Soms betreft het 1 van die 3, vaker is het een combinatie. Het gaat over onderwerpen die ook in Nederland spelen en waar we internationaal op moeten en kunnen samenwerken.”

Met een positief gevoel huiswaarts

De delegatie keerde met een positief gevoel terug naar Nederland. Hoeksma: “Tijdens de vele gesprekken hebben we onze visie op lokale samenwerking, beheer & onderhoud en governance uitgelegd. Dit sluit heel goed aan bij hoe er nu wereldwijd tegen de uitdagingen in het waterbeheer wordt aangekeken. We waren zichtbaar, onder andere via de Blue Deal. Bij een aantal voor ons cruciale partners staan we nu op het netvlies.”

Blue Deal

De Blue Deal is het internationale programma van de 21 waterschappen samen met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Het programma bestaat uit 17 langdurige partnerschappen in 15 landen. “Het congres is erop gericht dat we allemaal méér gaan doen aan water wereldwijd. Het is gelukt om de financiële bijdrage van de Blue Deal te verdubbelen als onderdeel van de Water Action Agenda van het congres. Dit is een belangrijke stap in het vergroten en versnellen van onze impact”, aldus programmamanager Emilie Sturm. Ze vervolgt: “Tijdens een door ons georganiseerde boottocht op de rivier de Hudson spraken we, met het Vrijheidsbeeld op de achtergrond, bijvoorbeeld met diverse financiële spelers om aandacht te vragen voor het belang van beheer en onderhoud. Naast de bouw van bijvoorbeeld een zuivering of dijk wordt beheer en onderhoud wel gefinancierd, maar meestal slechts voor een korte periode. De investeringen raken na die periode soms in verval omdat het beheer en onderhoud stopt. We hebben vervolgafspraken met 3 grote financiële instellingen die meer willen doen aan het investeren in beheer en onderhoud. Het is mooi dat we ze konden inspireren om op deze manier nog meer impact te maken met hun organisatie.”

Water Action Agenda

Kortom, de waterconferentie maakte duidelijk dat water wereldwijd hoog op de agenda staat en dat veel partijen lokaal, regionaal, nationaal en mondiaal in beweging willen komen. Er zijn verhalen gedeeld, inspirerende mogelijkheden besproken en toezeggingen aan de Water Action Agenda gedaan.

>Meer informatie over de Water Action Agenda

Dutch Water Authorities en Blue Deal aanwezig bij VN waterconferentie

20 maart 2023

Van 22 tot en met 24 maart vindt de waterconferentie van de Verenigde Naties plaats in New York. Luzette Kroon, bestuurslid van de Unie van Waterschappen, is aanwezig om de waterschappen (Dutch Water Authorities) en de Blue Deal, het internationale uitvoeringsprogramma van de waterschappen, te vertegenwoordigen.De VN waterconferentie wordt georganiseerd door Nederland en Tadjikistan. Het is de eerste conferentie van de Verenigde Naties op het gebied van water in bijna 50 jaar. Kroon: “Veel van de gevolgen van klimaatverandering hebben te maken met water. Het is te nat, te droog, de zeespiegel stijgt. De VN Conferentie is het sleutelmoment om wereldwijd stil te staan bij het belang van waterbeheer.”

New York Waterweek

Naast de VN Waterconferentie vindt van 18 tot en met 24 maart de Waterweek plaats in New York. Dit is een aanvulling op de VN Waterconferentie.

Meerdere sessies

Dutch Water Authorities en de Blue Deal organiseren tijdens de VN waterconferentie en de New York Waterweek verschillende sessies. Kroon: “We willen tijdens die sessies onder andere bij de grote financiële spelers, zoals de Wereldbank en de Asian Development Bank, aandacht vragen voor het belang van beheer en onderhoud. Ze focussen zich vooral op investeringen, bijvoorbeeld op de bouw van een zuivering of een dijk. Het beheer en onderhoud wordt wel gefinancierd, maar slechts voor een korte periode. De investeringen raken na die periode soms in verval omdat het beheer en onderhoud stopt. We noemen dat design, build and neglect. Wij willen dat graag vervangen door maintenance. We willen daarvoor een plek op de actie-agenda krijgen.”

Waarom een waterconferentie?

Kroon: “Waterbeheerders spelen een cruciale rol bij het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dit zijn de 17 doelen van de Verenigde Naties om van de wereld een betere plek te maken in 2030.” En dan gaat het niet alleen om SDG6, die specifiek op water is gericht. Ook om de andere SDG’s te behalen, speelt water een belangrijk rol. “Water is een eerste levensbehoefte. Het is nodig voor het welbevinden van mensen, veilig wonen, verkoeling bij hittestress, de industrie en de wereldvoedselproductie. Zonder waterbeheerders halen we de SDG’s niet.”

Dutch Water Authorities: waarom internationaal samenwerken?

Door internationale samenwerking wisselen de 21 waterschappen waardevolle expertise uit over waterbeheer en de aanpak van problemen als gevolg van klimaatverandering. Bijvoorbeeld over de manier waarop verschillende landen omgaan met droogte, een probleem waar Nederland steeds meer mee te maken krijgt. Of hoe ervaringen van buitenlandse partners met extreme regenval kunnen worden toegepast op het Nederlandse waterbeheer. Samenwerking met waterbeheerorganisaties in andere landen leidt tot een wederzijdse uitwisseling van waardevolle nieuwe ideeën.

Blue Deal als voorbeeld

Kroon: “Het is de bedoeling dat partijen uit alle sectoren acties toezeggen voor de Water Action Agenda om bij te dragen aan de SDG’s. Wij hebben al een toezegging gedaan voor deze actie-agenda in juni 2022, namelijk een verdubbeling van het geld voor de Blue Deal. We willen de Blue Deal tijdens de conferentie sowieso in de schijnwerpers zetten bij wereldleiders en andere organisaties. Als voorbeeld van een succesvolle samenwerking om waterkennis te verspreiden.”

Netwerkdag Dutch Water Authorities over klimaatverandering

1 november 2022

Op 1 november kwamen 130 internationaal werkende Nederlandse waterschappers in Utrecht samen voor de jaarlijkse Dutch Water Authorities-netwerkdag. Het centrale thema was 'klimaat'. Hoe dragen onze projecten bij aan klimaatadaptatie en waar liggen nog kansen?

bijeenkomst, presenatie, netwerkdag van Dutch Water Authorities

Deze vraag stond centraal tijdens de netwerkdag. Want overal ter wereld merken waterbeheerders de gevolgen van klimaatverandering. Overstromingen, droogte en een gebrek aan schoon water nemen wereldwijd toe. Piebe Hoeksma (beleidsadviseur internationale samenwerking van de Unie van Waterschappen) en Luzette Kroon (bestuurder bij de Unie met Internationaal in haar portefeuille) vertelden over het vele werk dat de waterschappen internationaal verzetten. Ook benoemden ze de kansen en uitdagingen die er nog liggen.

Nachtmerrie over klimaatverandering?

Daarna inspireerden Rob van Dorland (senior Advisor Climate Services van het KNMI) en Jaap Kwadijk (senior Expert Climate and water management van Deltares) de aanwezigen over actuele klimaatuitdagingen. De meeste aanwezigen ervaren klimaatverandering als een groot mondiaal probleem. “Maar wie wordt er midden in de nacht wel eens gillend wakker door een nachtmerrie over klimaatverandering?” vroeg Jaap Kwadijk. Niemand in de zaal stak zijn vinger op. “We vinden klimaatverandering een probleem, maar vooral voor de lange termijn. Toch is er haast geboden om minder CO2 uit te stoten en ons aan te passen aan klimaatverandering wereldwijd.”

NWB Award

Buitenlandse gasten uit Ghana en Burkina Faso vertelden in videoboodschappen over de samenwerking met Nederland binnen de Blue Deal. Ook reikte het NWB Fonds voor de eerste keer de NWB award uit, een prijs voor een internationaal waterschapsproject. Het thema voor 2022 was ’trots in beeld’. Het fonds vindt het namelijk belangrijk dat iedereen weet wat waterschappen in het buitenland doen en dat we daar trots op zijn. De oproep heeft een hele reeks filmpjes opgeleverd over projecten in Colombia, Mozambique, eSwatini, Palestijnse gebieden, Ghana en Zuid-Afrika. Het project Blesbokspruit in Zuid-Afrika won de prijs. Bert van Boggelen, directeur van het NWB Fonds, feliciteerde de vertegenwoordigers van het project met de gewonnen 5.000 euro. Dat bedrag kunnen ze besteden aan bijvoorbeeld communicatiemiddelen.

Gesprekken en leermomenten

Tijdens de 7 middagworkshops wisselden de deelnemers onderling ervaringen uit over onder andere stakeholdermanagement, women empowerment en nature based solutions. Het leverde prachtige gesprekken en leermomenten op. De afgelopen 2 jaar kon de Dutch Water Authorities Netwerkdag vanwege corona niet worden georganiseerd. Daarom was het animo nu groot om elkaar weer te ontmoeten en kennis en ervaring over de vele projecten uit te wisselen.

Internationaal samenwerken

De 21 Nederlandse waterschappen werken met andere waterbeheerders in Europa en de rest van de wereld samen aan veilig, voldoende en schoon water voor mens, plant en dier. Als Dutch Water Authoritities zoeken ze samen internationaal oplossingen voor uitdagingen in het waterbeheer van nu en morgen. Ook tijdens de coronajaren hebben de waterschappen niet stilgezeten. Er is een nieuwe visie voor Dutch Water Authorities ontwikkeld, de tweede fase van de Blue Deal start in 2023 en ook het NWB Fonds heeft een nieuwe koers ontwikkeld.

Blauwe meet-up: waterschappen bespreken nieuwe visie internationale samenwerking

12 april 2022

Tijdens de Blauwe Meet Up hebben de waterschappen de nieuwe visie internationale samenwerking besproken.Zo verspreiden zij hun waterkennis en leren ze vanuit het buitenland. Om richting te geven aan dit buitenlandwerk zijn de waterschapsbestuurders met de portefeuille Internationaal bezig een visie op te stellen. De concept-visie hiervan werd tijdens de meet-up besproken en wordt de komende periode voorgelegd aan de andere waterschapsbestuurders en andere stakeholders.

Wat verandert er met de nieuwe visie?

Veel van wat de waterschappen al aan internationaal werk doen blijft bestaan. Toch staan er ook nieuwe thema’s in de visie. Luzette Kroon, bestuurslid Unie van Waterschappen en portefeuillehouder Internationaal: “De nieuwe visie is vooruitstrevender. De inzet op de Blue Deal, het grootste programma van DWA, neemt toe. In dit programma gaan we langjarige partnerschappen aan en zetten we een systeem neer dat echt werkt. Daarnaast willen we meer leren uit het buitenland. Ik verwacht dat de Nederlandse waterschappen daarmee ook innovatiever worden. Ook willen we de Europese samenwerking steviger neerzetten.”

Omgaan met klimaatverandering

Dat het nodig is dat de waterschappen internationaal werken is voor de deelnemers van de meet-up heel duidelijk. Kroon: “De wateruitdagingen door klimaatverandering treffen niet alleen Nederland. De grootste klappen vallen in landen die niet de veroorzaker zijn van klimaatverandering. Via de Blue Deal willen we 20 miljoen mensen wereldwijd helpen aan voldoende, schoon en veilig water. Je ziet ook gelijk dat de activiteiten die we uitvoeren effect sorteren. Maar het internationale effect kan misschien nog wel groter zijn. Door bijvoorbeeld voor voldoende water te zorgen in andere landen, voorkom je ook klimaatmigratie.”

Martien Beek, afdelingshoofd bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: “Nederland heeft wereldwijd een voorbeeldfunctie op het gebied van water. En water is ook verbonden aan alle sustainable development goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Om de SDG’s te halen in 2030 moeten we enorm versnellen. De waterschappen kunnen daarin bijdragen.”

Leren uit het buitenland

In de nieuwe visie ligt de nadruk ook sterk op leren uit het buitenland. Constantijn Jansen op de Haar, hoogheemraad bij hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden: “We moeten niet naar het buitenland toe met de arrogantie dat wij wel weten hoe de wereld in elkaar zit. Met de nieuwe omstandigheden waar we in Nederland moeten omgaan door klimaatverandering, moeten we juist in het buitenland gaan leren op plekken waar ze al met zulke omstandigheden bekend zijn.”

Europa

Om van het buitenland te leren komt er ook meer aandacht voor de Europese samenwerking, waar dat eerst meer iets was van de individuele waterschappen. Kroon: “Als je naar het buitenland gaat, doe je dat onder de vlag van DWA. Ook bijvoorbeeld voor het beïnvloeden van beleid vanuit Brussel. Dat valt allemaal onder de vlag van DWA, dat is het nieuwe aan deze visie. Samen sta je zoveel sterker. De kennis moet ook niet voor 1 waterschap zijn, maar voor allemaal.”

Die Europese samenwerking moet dus sterker worden. Daarbij wordt onder andere verwezen naar de overstromingen in Limburg in 2021. De Europese waterautoriteiten moeten met elkaar uitwisselen hoe ze met zulke uitdagingen omgaan. Want wat het ene land doet, heeft impact op het andere land. Zoals Jansen op de Haar zegt: “Wat er in Duitsland in de rivier wordt gegooid, halen we er hier weer uit.”

Samenwerken met bedrijfsleven

Door de aanwezige vertegenwoordiging van het Nederlandse bedrijfsleven wordt tijdens de meet-up ook aangegeven dat er veel behoefte is tot samenwerking. En daar is in de nieuwe DWA-visie ook ruimte voor. Thecla Bodewes, boegbeeld van de Topsector Water: “De mondiale uitdagingen zijn zo groot dat we het echt gezamenlijk moeten doen. De waterschappen kunnen deuren openen voor Nederlandse bedrijven en ngo’s in het buitenland. Wil je echt impact maken, dan heb je die samenwerking nodig.”

Vervolg

De Blauwe Meet-up is onderdeel van een traject om draagvlak te krijgen voor de nieuwe visie van DWA. En om het gesprek aan te gaan over het belang van internationaal waterschapswerk. Jo Caris, dagelijks bestuurder bij waterschap Zuiderzeeland: “We voeren ondertussen het gesprek hierover binnen ons eigen waterschap. Internationaal werk moet een integraal onderdeel worden van onze organisatie, zo staat het ook in deze visie. Sommige bestuurders vinden dat we niet aan internationaal werk moeten doen, maar we leven in een mondiaal systeem, het is dus ook eigenbelang.”