Lees de nieuwe editie van Het Waterschap over ‘een jaar een nieuw bestuur’

16 mei 2024

Deze week verscheen de nieuwe editie van magazine Het Waterschap, met als thema ‘een jaar een nieuw bestuur’.

cover van magazine Het Waterschap, oranje achtergrond met abstract beeld en tekst 'Een jaar een nieuw bestuur', 'Geen politieke spelletjes'

Bestuurders aan het woord

De bestuurders die vorig jaar na de waterschapsverkiezingen hun posities hebben bemachtigd krijgen in dit nummer een gezicht. Zo lopen we een dagje mee met bestuurder Nicole Koks van waterschap Drents Overijsselse Delta en spreken we een van de jongste waterschapsbestuurders ooit: Jiska Taal van waterschap Vallei en Veluwe. Haar ervaringen leggen we naast die van een bestuurder die voor een derde termijn is opgegaan dit jaar: Janneke Ottens van waterschap Zuiderzeeland. Ook maken we kennis met Jaap van der Heijden die zijn rol als bestuurslid bij het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden combineert met zijn werk als fractiemedewerker in de Tweede Kamer.

Wisseling van uitgever

Deze editie is de laatste samen met uitgever Publiek Denken. Na vier jaar fijne samenwerking was er officieel een aanbesteding nodig voor een nieuw contract. Communicatiebureau Kris Kras won de aanbesteding en zal vanaf september het blad van de Unie van Waterschappen uitgeven.

> Lees hier de nieuwe editie van Het Waterschap

Kris Kras nieuwe uitgever Het Waterschap

5 februari 2024

Communicatiebureau Kris Kras heeft de aanbesteding gewonnen om de nieuwe uitgever te worden van Het Waterschap, het magazine van de Unie van Waterschappen. Deze week staan de handtekeningen onder het nieuwe jaarcontract, met de optie dit te verlengen tot een contractduur van vier jaar. De Unie van Waterschappen en Kris Kras kijken uit naar de nieuwe samenwerking.

het-waterschap-cover-uitsnede

Het Waterschap is het tijdschrift van de Unie van Waterschappen en werd de afgelopen vier jaar uitgegeven door Publiek Denken, waarna er officieel weer een aanbesteding nodig was voor het nieuwe contract. Uit die aanbesteding rolde Kris Kras als winnaar.

Nieuwe ambities met het tijdschrift

“In de nieuwe aanbesteding hebben we een aantal wensen geuit voor vernieuwing”, zegt Willem Wensink, MT-lid van de Unie van Waterschappen. “Zo willen we ons meer gaan focussen op de doelgroep waterschapsbestuurders en de impact en verspreiding van de artikelen in het magazine vergroten door een meer crossmediale aanpak. We geloven in Kris Kras een partner te hebben gevonden met wie we deze nieuwe ambities kunnen gaan realiseren en kijken uit naar de samenwerking.”

Maatschappelijk relevant

“Het uitgeven van tijdschrift ‘het Waterschap’ past goed in het porfolio van Kris Kras”, vertelt Christian Soer, directeur-eigenaar van Kris Kras Communicatie. “Naast ons werk voor gemeenten, provincies en het Rijk, zijn we blij dat we nu ook voor de Unie van Waterschappen mogen werken. Door de jarenlange samenwerking met Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijf Vitens zijn we bekend met de materie. Het team van Kris Kras loopt warm voor maatschappelijk relevante thema’s, en water is daar zeker een van. Het aanbestedingsproces van de Unie hebben we als zeer professioneel en prettig ervaren en geeft een energiek startpunt voor een prettige en succesvolle samenwerking.”

Wat merken de lezers ervan?

De abonnees en lezers van Het Waterschap merken pas later dit jaar dat er een wisseling in uitgevers plaatsvindt. De eerste twee nummers in 2024 worden nog uitgegeven door Publiek Denken. Wensink: “We hebben ruim vier jaar heel prettig samengewerkt met Publiek Denken en sluiten met de twee laatste nummers een mooie periode af. Tegelijkertijd maken we een start met Kris Kras waarin we de overige nummers van dit jaar gaan voorbereiden.”

Jane Alblas, een van de twee hoofdredacteuren van Het Waterschap: “We blijven trouw aan enkele goed gewaardeerde elementen van het blad, maar de lezer zal merken dat we qua onderwerpen en de digitale doorvertaling een nieuwe weg inslaan. Die is meer gefocust op de waterschapsbestuurders. Maar ook voor de niet-bestuurders blijft er natuurlijk nog genoeg interessants en relevants te lezen.”

> Lees de laatste uitgave van Het Waterschap online

Tijdschrift Het Waterschap over klimaat en duurzaamheid

14 juni 2023

Op 8 juni is tijdschrift Het Waterschap weer verschenen. In dit nummer staan klimaat en duurzaamheid centraal. Thema’s die steeds actueler worden en waar de waterschappen veel mee bezig zijn.

Cover magazine Het Waterschap met als thema klimaat en duurzaamheid

Het Waterschap kreeg bijvoorbeeld een kijkje bij de bouw van de nieuwe groengasinstallatie van waterschap De Dommel. Projectleider Joost Bekkers vertelt over de geleerde lessen bij het bouwproces en procesoperator Bart Rommens laat zien hoe de installatie het werk op de rioolwaterzuivering heeft veranderd.

Cellulose uit wc-papier

Ieder jaar spoelen Nederlanders ongeveer 180.000 ton wc-papier door het toilet. Van dit papier kun je de grondstof cellulose maken. Het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is daarom gestart met het bouwen van een installatie die bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Leidsche Rijn cellulose uit het rioolwater terugwint.

Dijkgraven in gesprek

Remco Bosma is recent aangetreden als dijkgraaf bij hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Fien Snelting is sinds eind vorig jaar de landelijke jeugddijkgraaf van Nederland. Samen gaan ze in gesprek over wat hen aantrok tot de waterwereld, welke uitdagingen ze willen aanpakken en hoe ze jongeren kunnen betrekken.

> Lees Het Waterschap online

Tijdschrift Het Waterschap over de waterschapsverkiezingen

2 maart 2023

Op 2 maart is tijdschrift Het Waterschap weer verschenen. In dit nummer staan dit keer de waterschapsverkiezingen centraal. Een mooi nummer dus om vóór 15 maart te lezen.Het Waterschap liep bijvoorbeeld een dagje mee met het Projectteam Waterschapsverkiezingen van het hoogheemraadschap Schieland en De Krimpenerwaard. Piet Boesberg en Sabine Joling zijn er al een tijd druk mee bezig: kandidatenlijsten controleren, een stemhulp in elkaar zetten en inwoners aanzetten tot stemmen.

Ondernemend Water

Ook komen de initiatiefnemers van de nieuwe, speciaal opgerichte partij Ondernemend Water aan het woord. Deze lijst is opgezet in reactie op de recente wetswijziging waarbij de geborgde bestuurszetels voor bedrijven zijn geschrapt.

Kijkje achter de schermen

En voor de tweede achtereenvolgende keer heeft communicatiebureau GH+O samen met de waterschappen een campagne opgezet om mensen op 15 maart naar de stembus te trekken. In dit nummer krijg je een kijkje achter de schermen.

En verder

Naast de waterschapsverkiezingen komen er ook andere onderwerpen aan bod:

  • Kamerleden Laura Bromet en Tjeerd de Groot blikken terug en vooruit blikken terug op de wetswijziging geborgde zetels.
  • Beleidsadviseur waterveiligheid Hanneke Kloosterboer maakte indruk met haar passie voor de waterwereld tijdens de Publiek Denken Top 100 Ambtenaar van het Jaar-verkiezing.
  • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht organiseerde afgelopen jaar een bijzondere verkiezing voor een nieuwe jeugdbestuurder.

Lees Het Waterschap online

Tijdschrift Het Waterschap over waterveiligheid: nooit vanzelfsprekend

15 december 2022

De nieuwe editie van Het Waterschap is weer verschenen. In dit nummer staat waterveiligheid centraal. Een belangrijke boodschap is dat waterveiligheid is nooit vanzelfsprekend is.Dat zegt Jeroen Haan, dijkgraaf van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bijvoorbeeld in het het artikel over het manifest Waterveiligheid. “Je merkt dat de individuele inwoner niet zo nadenkt over waterveiligheid. Het is een vanzelfsprekendheid dat we in Nederland droge voeten houden. Maar waterveiligheid is nooit vanzelfsprekend.”

Interview met Mark Harbers

In Het Waterschap staat ook een interview met minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. Hij wil Nederland weerbaarder maken voor de toekomst en daarbij samen het verhaal van water vertellen. Harbers vindt het belangrijk om dat in begrijpelijke taal te doen: “Zet watercollega’s op een congres bij elkaar en ik vermoed dat de buitenwereld na een uur denkt: die spreken wartaal.”

Speurhond Finn

Niet alleen mensen werken aan waterveiligheid, ook honden! Bij het bestrijden van muskusratten wordt dankbaar gebruik gemaakt van hun goede reukvermogen. Het Waterschap liep een dagje mee met speurhond Finn. Dat leverde een mooi verhaal op.

Watersnoodramp

En dat waterveiligheid niet vanzelfsprekend is, weten we in Nederland door de watersnoodramp van 1953. Volgend jaar is dat 70 jaar geleden. Twee overlevenden vertellen hun verhaal in dit nummer van Het Waterschap.

> Lees Het Waterschap online

Tijdschrift Het Waterschap over waterkwaliteit: het kan en moet schoner

13 oktober 2022

Het oktobernummer van Het Waterschap is helemaal gewijd aan waterkwaliteit. Die moet in 2027 sterk zijn verbeterd. Hoe gaan we die ambities halen?In het blad komen handhavers en experts van waterschappen aan het woord. En hoogleraar Marleen van Rijswick blikt in haar column vooruit op het zwartste scenario: wat als we het niet halen?

Slimme oplossingen

Maar vooral is er aandacht voor slimme oplossingen. Zoals de Fryske Hûskes, drijvende verzamelstations waar boten hun afvalwater gratis kunnen inleveren. Of neem het verhaal van de organisaties die samenwerken in de Schone Maaswaterketen. Zij werken samen aan een schonere rivier met 30 procent minder industriële stoffen en 30 procent minder medicijnresten.

Gratis abonnement

Een abonnement op Het Waterschap is gratis voor bestuurders en ambtenaren bij de overheid. Het blad is ook online te lezen.

> Neem een abonnement op Het Waterschap
> Lees Het Waterschap online

Nieuwe editie van magazine Het Waterschap over de rioolwaterzuivering

3 maart 2022

Magazine Het Waterschap is op 3 maart weer verschenen. Het thema van dit nummer is ‘Rioolwaterzuivering en de waterketen: bruin goud’. Het blad is ook online te lezen.Iedereen gaat naar de WC. Zo komt er van alles in het riool terecht en vormt het riool een spiegel van onszelf. We kunnen zien hoe corona zich verspreidt of hoeveel drugs gebruikt worden. Het riool is daarmee een gouden bron van informatie. De rioolwaterzuivering staat daarom in dit nummer van Het Waterschap centraal.

Veel interviews

Maak even ruimte in je agenda om de interviews te lezen met Neelke Doorn (hoogleraar Ethics of Water Engineering), Rob van de Sande (afdelingshoofd afvalwaterbehandeling), Rien van Wanrooij (adviseur civieltechnisch onderhoud), onderzoeker George Zoutberg en vele anderen!

Lees magazine Het Waterschap online

Tijdschrift ‘Het Waterschap’ over klimaatverandering

2 juni 2022

Het nieuwe nummer van tijdschrift Het Waterschap is op 2 juni verschenen. Het thema is klimaatverandering. Maar natuurlijk is er ook aandacht voor andere onderwerpen. Het blad is op papier en online te lezen.We kunnen nog iets doen aan de gevolgen van klimaatverandering, maar we moeten wel opschieten. Ook de waterschappen! Dat betogen Rob van Dorland van het KNMI en Marjolijn Haasnoot van Deltares in het artikel ‘Haast is geboden’.

Ministeriële column

Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, schreef speciaal voor Het Waterschap een column. Hij noemt waterschappen als een belangrijke schakel bij het tegengaan van klimaatverandering.

Klimaat in de stad

Ook het leven in steden verandert ingrijpend door klimaatverandering. Jurgen Bals, gebiedsmanager bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, vertelt wat zijn waterschap doet om een vuist te maken tegen klimaatverandering.

En verder…

  • vertellen 4 jonge waterschapsbestuurders waarom ze op jonge leeftijd actief zijn geworden bij een waterschap;
  • weet aquatisch ecoloog Peter Paul Schollema van waterschap Hunze en Aa’s waarom een echte waterschapper alleen op vakantie naar de Sahara kan;
  • kun je zien wat er was gebeurd als de extreem zware neerslag in juli vorig jaar niet in Limburg maar ergens anders in Nederland was gevallen.

Kortom

Lees ‘Het Waterschap’ helemaal

Abonnement

Werk je bij één van de waterschappen en wil je de papieren uitgave gratis lezen? Neem een abonnement.