Tijdschrift Het Waterschap over klimaat en duurzaamheid

14 juni 2023

Op 8 juni is tijdschrift Het Waterschap weer verschenen. In dit nummer staan klimaat en duurzaamheid centraal. Thema’s die steeds actueler worden en waar de waterschappen veel mee bezig zijn.

Cover magazine Het Waterschap met als thema klimaat en duurzaamheid

Het Waterschap kreeg bijvoorbeeld een kijkje bij de bouw van de nieuwe groengasinstallatie van waterschap De Dommel. Projectleider Joost Bekkers vertelt over de geleerde lessen bij het bouwproces en procesoperator Bart Rommens laat zien hoe de installatie het werk op de rioolwaterzuivering heeft veranderd.

Cellulose uit wc-papier

Ieder jaar spoelen Nederlanders ongeveer 180.000 ton wc-papier door het toilet. Van dit papier kun je de grondstof cellulose maken. Het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is daarom gestart met het bouwen van een installatie die bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Leidsche Rijn cellulose uit het rioolwater terugwint.

Dijkgraven in gesprek

Remco Bosma is recent aangetreden als dijkgraaf bij hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Fien Snelting is sinds eind vorig jaar de landelijke jeugddijkgraaf van Nederland. Samen gaan ze in gesprek over wat hen aantrok tot de waterwereld, welke uitdagingen ze willen aanpakken en hoe ze jongeren kunnen betrekken.

> Lees Het Waterschap online

Tijdschrift Het Waterschap over de waterschapsverkiezingen

2 maart 2023

Op 2 maart is tijdschrift Het Waterschap weer verschenen. In dit nummer staan dit keer de waterschapsverkiezingen centraal. Een mooi nummer dus om vóór 15 maart te lezen.Het Waterschap liep bijvoorbeeld een dagje mee met het Projectteam Waterschapsverkiezingen van het hoogheemraadschap Schieland en De Krimpenerwaard. Piet Boesberg en Sabine Joling zijn er al een tijd druk mee bezig: kandidatenlijsten controleren, een stemhulp in elkaar zetten en inwoners aanzetten tot stemmen.

Ondernemend Water

Ook komen de initiatiefnemers van de nieuwe, speciaal opgerichte partij Ondernemend Water aan het woord. Deze lijst is opgezet in reactie op de recente wetswijziging waarbij de geborgde bestuurszetels voor bedrijven zijn geschrapt.

Kijkje achter de schermen

En voor de tweede achtereenvolgende keer heeft communicatiebureau GH+O samen met de waterschappen een campagne opgezet om mensen op 15 maart naar de stembus te trekken. In dit nummer krijg je een kijkje achter de schermen.

En verder

Naast de waterschapsverkiezingen komen er ook andere onderwerpen aan bod:

  • Kamerleden Laura Bromet en Tjeerd de Groot blikken terug en vooruit blikken terug op de wetswijziging geborgde zetels.
  • Beleidsadviseur waterveiligheid Hanneke Kloosterboer maakte indruk met haar passie voor de waterwereld tijdens de Publiek Denken Top 100 Ambtenaar van het Jaar-verkiezing.
  • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht organiseerde afgelopen jaar een bijzondere verkiezing voor een nieuwe jeugdbestuurder.

Lees Het Waterschap online

Tijdschrift Het Waterschap over waterveiligheid: nooit vanzelfsprekend

15 december 2022

De nieuwe editie van Het Waterschap is weer verschenen. In dit nummer staat waterveiligheid centraal. Een belangrijke boodschap is dat waterveiligheid is nooit vanzelfsprekend is.Dat zegt Jeroen Haan, dijkgraaf van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bijvoorbeeld in het het artikel over het manifest Waterveiligheid. “Je merkt dat de individuele inwoner niet zo nadenkt over waterveiligheid. Het is een vanzelfsprekendheid dat we in Nederland droge voeten houden. Maar waterveiligheid is nooit vanzelfsprekend.”

Interview met Mark Harbers

In Het Waterschap staat ook een interview met minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. Hij wil Nederland weerbaarder maken voor de toekomst en daarbij samen het verhaal van water vertellen. Harbers vindt het belangrijk om dat in begrijpelijke taal te doen: “Zet watercollega’s op een congres bij elkaar en ik vermoed dat de buitenwereld na een uur denkt: die spreken wartaal.”

Speurhond Finn

Niet alleen mensen werken aan waterveiligheid, ook honden! Bij het bestrijden van muskusratten wordt dankbaar gebruik gemaakt van hun goede reukvermogen. Het Waterschap liep een dagje mee met speurhond Finn. Dat leverde een mooi verhaal op.

Watersnoodramp

En dat waterveiligheid niet vanzelfsprekend is, weten we in Nederland door de watersnoodramp van 1953. Volgend jaar is dat 70 jaar geleden. Twee overlevenden vertellen hun verhaal in dit nummer van Het Waterschap.

> Lees Het Waterschap online

Tijdschrift Het Waterschap over waterkwaliteit: het kan en moet schoner

13 oktober 2022

Het oktobernummer van Het Waterschap is helemaal gewijd aan waterkwaliteit. Die moet in 2027 sterk zijn verbeterd. Hoe gaan we die ambities halen?In het blad komen handhavers en experts van waterschappen aan het woord. En hoogleraar Marleen van Rijswick blikt in haar column vooruit op het zwartste scenario: wat als we het niet halen?

Slimme oplossingen

Maar vooral is er aandacht voor slimme oplossingen. Zoals de Fryske Hûskes, drijvende verzamelstations waar boten hun afvalwater gratis kunnen inleveren. Of neem het verhaal van de organisaties die samenwerken in de Schone Maaswaterketen. Zij werken samen aan een schonere rivier met 30 procent minder industriële stoffen en 30 procent minder medicijnresten.

Gratis abonnement

Een abonnement op Het Waterschap is gratis voor bestuurders en ambtenaren bij de overheid. Het blad is ook online te lezen.

> Neem een abonnement op Het Waterschap
> Lees Het Waterschap online

Nieuwe editie van magazine Het Waterschap over de rioolwaterzuivering

3 maart 2022

Magazine Het Waterschap is op 3 maart weer verschenen. Het thema van dit nummer is ‘Rioolwaterzuivering en de waterketen: bruin goud’. Het blad is ook online te lezen.Iedereen gaat naar de WC. Zo komt er van alles in het riool terecht en vormt het riool een spiegel van onszelf. We kunnen zien hoe corona zich verspreidt of hoeveel drugs gebruikt worden. Het riool is daarmee een gouden bron van informatie. De rioolwaterzuivering staat daarom in dit nummer van Het Waterschap centraal.

Veel interviews

Maak even ruimte in je agenda om de interviews te lezen met Neelke Doorn (hoogleraar Ethics of Water Engineering), Rob van de Sande (afdelingshoofd afvalwaterbehandeling), Rien van Wanrooij (adviseur civieltechnisch onderhoud), onderzoeker George Zoutberg en vele anderen!

Lees magazine Het Waterschap online

Tijdschrift ‘Het Waterschap’ over klimaatverandering

2 juni 2022

Het nieuwe nummer van tijdschrift Het Waterschap is op 2 juni verschenen. Het thema is klimaatverandering. Maar natuurlijk is er ook aandacht voor andere onderwerpen. Het blad is op papier en online te lezen.We kunnen nog iets doen aan de gevolgen van klimaatverandering, maar we moeten wel opschieten. Ook de waterschappen! Dat betogen Rob van Dorland van het KNMI en Marjolijn Haasnoot van Deltares in het artikel ‘Haast is geboden’.

Ministeriële column

Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, schreef speciaal voor Het Waterschap een column. Hij noemt waterschappen als een belangrijke schakel bij het tegengaan van klimaatverandering.

Klimaat in de stad

Ook het leven in steden verandert ingrijpend door klimaatverandering. Jurgen Bals, gebiedsmanager bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, vertelt wat zijn waterschap doet om een vuist te maken tegen klimaatverandering.

En verder…

  • vertellen 4 jonge waterschapsbestuurders waarom ze op jonge leeftijd actief zijn geworden bij een waterschap;
  • weet aquatisch ecoloog Peter Paul Schollema van waterschap Hunze en Aa’s waarom een echte waterschapper alleen op vakantie naar de Sahara kan;
  • kun je zien wat er was gebeurd als de extreem zware neerslag in juli vorig jaar niet in Limburg maar ergens anders in Nederland was gevallen.

Kortom

Lees ‘Het Waterschap’ helemaal

Abonnement

Werk je bij één van de waterschappen en wil je de papieren uitgave gratis lezen? Neem een abonnement.