NOVI-gebied De Peel krijgt definitieve status

19 februari 2021

De minister van Binnenlandse Zaken heeft NOVI (Nationale OmgevingsVIsie)-gebied De Peel de definitieve status toegekend. Dat betekent langjarige betrokkenheid van meerdere ministeries om samen met de regio’s de grote opgaven in dit gebied aan te pakken.Het is goed nieuws dat de Peel definitief als NOVI-gebied is aangewezen. Er moet namelijk veel gebeuren op het gebied van water, natuur, landbouw, energie en economische ontwikkelingen. De waterschappen spelen in de NOVI-gebieden een belangrijke rol omdat water in veel gevallen de verbindende of sturende factor is.

Integrale aanpak

Lambert Verheijen is dijkgraaf van waterschap Aa en Maas en voorzitter van het bestuurlijk overleg NOVI De Peel. Ook hij is blij met deze toekenning: “Door een integrale en interbestuurlijke aanpak kunnen we samen de beste afwegingen voor de Peel maken. Veel van de uitdagingen van de waterschappen, zoals het verbeteren van de waterkwaliteit, het tegengaan van droogte, verdroging en wateroverlast zijn onlosmakelijk verbonden aan de grote opgaven van het platteland van de Peel”.

Opgaven komen samen

NOVI-gebied De Peel ligt in de provincies Limburg en Noord-Brabant. In de Peel komen veel opgaven samen die elkaar beïnvloeden en om ruimte vragen, zoals de landbouwtransitie, de energietransitie, het verbeteren van de natuur, de aanpak van droogte en het verbeteren van de waterkwaliteit.

Eén overheid

Er zijn 8 gebieden in Nederland met de status ‘voorlopig NOVI-gebied’. De Peel is samen met Zuid-Limburg en het Groene Hart de eerste met een definitieve aanwijzing. In de NOVI-gebieden werken het Rijk en andere overheden als één overheid en samen met de samenleving aan de belangrijke opgaven in zo’n gebied.

Hergebruik

Het is de bedoeling dat de manier van samenwerken en aanpakken wordt hergebruikt in andere gebieden waar verschillende belangen en opgaven ‘strijden’ om de schaarse ruimte.

> Bericht op de website van waterschap Aa en Maas
> Website Nationale Omgevingsvisie