‘Circulair wordt het nieuwe normaal’

28 januari 2020

Diverse waterschappen, aannemers, pompenleveranciers en een ingenieursbureau deden onlangs mee aan een driedaagse workshop. Daarin maakten ze circulaire economie concreet door een nieuw product of dienst uit te werken.

Zo ontwikkelden ze een prestatiemodel voor de pomp van een gemaal, een ontwerptool met standaard parameters voor een demontabel gemaal, en een materialendatabase om efficiënt informatie te delen voor de bouw en renovatie van gemalen.

Nieuwe ontwikkelingen

De zeespiegel stijgt, de rivierwatertoevoer verandert, en er zijn andere eisen aan waterstanden om bodemdaling af te remmen. Dit alles kan tijdens de lange levensduur van gemalen een grote rol spelen en voor nieuwe technische en economische uitdagingen zorgen. Maar hoe houd je hiermee rekening in het ontwerp van een gemaal dat voor lange tijd mee moet gaan? En hoe passen circulaire doelstellingen hierin? De deelnemers aan de workshops pakten dit soort uitdagingen op.

Hergebruikte materialen

Zo werkte een aannemer een concept uit voor een regionaal gemaal. Zijn idee was om de renovatie van het gemaal uit te voeren met hergebruikte materialen uit de omgeving. Daarbij moet zoveel mogelijk samengewerkt worden met partijen uit het gebied van het betreffende waterschap. Met deze manier van werken verlaag je de CO2-uitstoot en gaan de transportkosten omlaag.

Inkoopproces

Een aantal waterschappen dacht na over hoe het inkoopproces anders georganiseerd kan worden. Eén van de ideeën was om marktpartijen eerder in het proces te betrekken, in plaats van eerst zelf een programma van eisen op te stellen.

Waterschappen zijn koplopers

Uiteraard begint het echte werk pas na deze workshop. Maar de deelnemers hebben nu de kennis en handvatten om verdere stappen te zetten. Zoals Meinke Schouten, beleidsmedewerker circulaire economie Unie van Waterschappen zegt: “De urgentie is nu om dingen echt anders te gaan doen, zodat circulair het nieuwe normaal wordt. Waterschappen hebben in deze transitie een belangrijke rol als ‘koplopers’. Daarvoor zijn ketensamenwerking en open, transparante kennisdeling essentieel.”

De workshop werd georganiseerd door de Unie van Waterschappen en Circo. Circo helpt organisaties om concreet aan de slag te gaan met de circulaire economie.

Volgende week is het de Week van de Circulaire Economie. Dan besteedt de Unie van Waterschappen extra aandacht aan dit onderwerp.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn