Commissie Geborgde zetels biedt minister van Nieuwenhuizen advies aan

5 juni 2020

De Adviescommissie Geborgde zetels heeft op 5 juni haar advies aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. De commissie adviseert het systeem van geborgde zetels binnen het waterschapsbestuur af te schaffen.

Cora van Nieuwenhuizen
Cora van Nieuwenhuizen

De commissie is ingesteld door het kabinet op verzoek van de Tweede Kamer en heeft in de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar het stelsel van de geborgde zetels bij de waterschappen. Hiervoor zijn in de afgelopen periode veel deskundigen geïnterviewd, waaronder vertegenwoordigers van universiteiten, belangenorganisaties en waterschappen.

Klankbordbijeenkomsten

Het bestuur van de Unie van Waterschappen wil het gesprek over het advies faciliteren en ophalen wat er leeft binnen de vereniging. Hiervoor wordt zo snel mogelijk een aantal (digitale) klankbordbijeenkomsten georganiseerd. Bestuurders van waterschappen (AB-, DB-leden en voorzitters) worden van harte uitgenodigd om het gesprek over het advies met elkaar aan te gaan. De oogst van deze bijeenkomsten vormt de input voor de reactie op het advies. Nog voor de zomer wordt gestart met de klankbordbijeenkomsten. Er volgt zo snel mogelijk meer informatie.

Vervolg

Minister van Nieuwenhuizen heeft het advies vandaag toegestuurd aan de Tweede Kamer. De fracties hebben de gelegenheid om in het Algemeen Overleg Water op 22 juni op het advies te reflecteren.

Het advies van de Adviescommissie Geborgde zetels

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn