Coronavirus aangetroffen in rioolwater

25 maart 2020

Bij enkele rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) in Nederland heeft het RIVM het coronavirus in het rioolwater aangetroffen. Dit komt doordat het virus via ontlasting van sommige coronapatiënten in het riool terechtkomt. Medewerkers van rwzi’s hanteren strikte hygiënevoorschriften en zijn daarom goed beschermd tegen het virus.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat de reguliere beschermingsmaatregelen voor medewerkers van rwzi’s ook werken om hen tegen het coronavirus te beschermen. Mensen die met afvalwater werken, moeten direct contact met en het inslikken en/of inademen van nevel van afvalwater vermijden.

Reguliere hygiënemaatregelen op rwzi’s volstaan

De reguliere hygiënemaatregelen op rwzi’s volstaan. Dit betekent dat zij persoonlijke beschermingsmiddelen moeten dragen die bij de werkzaamheden passen. Denk aan beschermende buitenkleding, handschoenen, laarzen, veiligheidsbril, masker en/of gezichtsbescherming (conform FFP3). Al deze maatregelen om veilig met afvalwater te werken, staan in de Arbocatalogus van de waterschappen. Deze maatregelen gelden nu naast de extra maatregelen vanwege het coronavirus, zoals de anderhalve meter afstand, veelvuldig handen wassen en hoesten/niezen in de elleboog.

Wie weet hier meer over?

> Lees het hele artikel op de website van het RIVM.

> STOWA, het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders (veelal de waterschappen) in Nederland, doet een lopend onderzoek naar afvalwater in relatie tot COVID-19 en plaatst hierover regelmatig updates op hun website.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn