COVID-19 nauwelijks van invloed op doorgang bouwprojecten waterschappen

14 september 2020

De maatregelen rond COVID-19 hebben nauwelijks gevolgen voor de doorgang van waterschapsprojecten in de Grond- Weg- en Waterbouwsector (GWW). Ook halen verschillende waterschappen actief projecten naar voren om zo bedrijven in deze sector door de moeilijke periode heen te helpen. Dat blijkt uit navraag bij de waterschappen door de Unie van Waterschappen.

Aan het begin van de uitbraak van dit virus in Nederland gaven de waterschappen aan zich in te spannen om het werk door te laten gaan, om zo de bedrijven in de Grond-, Weg- en Waterbouwsector (GWW) aan het werk te houden. Waterschappen voelen zich medeverantwoordelijk voor de continuïteit in de GWW-sector die eerder al hard is geraakt door maatregelen rond PFAS en stikstof.

Projecten naar voren halen

“Een half jaar verder blijkt dat het goed gelukt is om het werk te continueren”, zegt Toine Poppelaars, bestuurslid bij de Unie van Waterschappen. “Vrijwel alle projecten gaan door. Op enkele plaatsen is er wel wat vertraging ontstaan door vertraagde levering van producten. Bij een aantal waterschappen is de wens geuit om projecten naar voren te halen en zijn opdrachten versneld op de markt gebracht.”

Versnellingsacties

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft bijvoorbeeld projecten voor de verbetering van regionale keringen naar voren gehaald. Bij waterschap Scheldestromen zijn 2 projecten versneld op de markt gebracht toen bleek dat een ander project niet door kon gaan. Bij het hoogheemraadschap van Rijnland zijn ook diverse versnellingsacties genomen, onder andere de renovatie van 11 rioolgemalen. Dit zijn maar een paar voorbeelden van maatregelen die een positieve invloed hebben op de continuïteit in de GWW-sector.

Meer investeren

Eind 2019 gaven de waterschappen al aan te verwachten dat er meer geïnvesteerd wordt in de periode 2020-2023. Gemiddeld gaan de waterschappen in de periode 2020-2023 € 1,7 miljard per jaar investeren. Dat is zo’n 200 miljoen euro per jaar meer dan in de periode 2019 – 2022.

Inspelen op ontwikkelingen

Dit heeft te maken met de uitdagingen van de waterschappen om met hun taken in te spelen op een groot aantal ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling, verstedelijking, verzilting, aangescherpte milieunormen en de energietransitie. Dit heeft tot gevolg dat de waterschappen de komende jaren fors in hun infrastructuur investeren.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn