De Stichtse Rijnlanden als eerste overheid volledig aangesloten op Digitaal Stelsel Omgevingswet

30 april 2020

Alle Nederlandse overheden zijn bezig om de volledige keten rond regels en vergunningen aan te sluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Een flinke uitdaging. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is de eerste die dit via Digikoppeling is gelukt.

Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning. Dat is het DSO. Digitale informatie over de leefomgeving is straks op 1 plek te vinden: in het Omgevingsloket. Via dit loket kan iedereen snel zien wat mag en wat niet mag volgens de Omgevingswet. Overheden leveren de informatie voor het Omgevingsloket. Hiervoor moeten zij lokale systemen aansluiten op de landelijke voorziening van het DSO.

Wat is Digikoppeling?

De Stichtse Rijnlanden is via Digikoppeling aangesloten op het DSO, dat maakt berichtuitwisseling veilig en betrouwbaar. Digikoppeling is een set van standaarden voor elektronisch berichtenverkeer tussen overheidsorganisaties. Zoals een brief in een envelop gaat voor verzending, zo gaat een elektronisch bericht in een digitale verpakking. Deze digitale verpakking heet Digikoppeling.

Roland Willemsen, informatiemanager en projectleider DSO bij hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden: “Ik ben trots op ons projectteam dat gepassioneerd en met veel deskundigheid deze mijlpaal heeft bereikt. Binnen het hoogheemraadschap wordt al langere tijd met een multidisciplinair ontwikkelteam van ongeveer 15 mensen gewerkt aan de nieuwe Omgevingswetprocessen en de inhoud van onder andere de Waterschapsverordening en Toepasbare Regels. De aansluitingen hebben we gerealiseerd in hele goede samenwerking met onze leveranciers en ontwikkelpartners.”

Regels met een reden

De Stichtse Rijnlanden vindt het belangrijk dat regels er altijd met een reden zijn. Daarom zijn er volgens de principes van ‘doelgericht digitaal regelbeheer’ 72 doelen geïdentificeerd. Die doelen sluiten aan bij de taken van het waterschap, bijvoorbeeld veiligheid, doorstroombaarheid of onderhoudbaarheid. Door alle regelgeving te koppelen aan de 72 doelen, is altijd herleidbaar waarom regels van toepassing zijn. Zo begrijpen bezoekers van het Omgevingsloket de regelgeving en kunnen medewerkers beter uitleggen waarom bepaalde regels nodig zijn.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn