Delfland ontvangt 1000e certificaat CO2-Prestatieladder

10 november 2020

Het hoogheemraadschap van Delfland heeft op 10 november als 1000e organisatie een CO2bewust-certificaat ontvangen voor het behalen van niveau 3 op de CO2-Prestatieladder. Delfland is het tweede waterschap dat een CO2-certificaat ontvangt.

De CO2-Prestatieladder is een middel om meer inzicht te krijgen in de CO2-voetafdruk van organisaties én om maatregelen te nemen om die voetafdruk te verkleinen. Het is een van de instrumenten van de Aanpak Duurzaam GWW. Bedrijven en overheden kunnen zich laten certificeren op basis van hun getroffen maatregelen. Hiermee laten ze zien voor een duurzame bedrijfsvoering te staan.

Toine Poppelaars, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: “De waterschappen zien de CO2-prestatieladder als een krachtig instrument voor verduurzaming van de sector. Het is mooi nieuws dat het hoogheemraadschap van Delfland, naast hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, nu ook deze certificering heeft behaald. Momenteel is 1 ander waterschap ook op weg naar certificering en is bij 4 waterschappen het besluit genomen te gaan certificeren. Een aantal andere waterschappen zijn zich nog aan het beraden.”

Duurzaam Delfland

Delfland heeft zich tot doel gesteld om in 2025 energieneutraal en in 2050 klimaatneutraal te zijn. Secretaris-directeur Pieter Janssen van Delfland: “In ons beleid voor duurzaam inkopen wordt door ons al gunningsvoordeel verleend aan opdrachtnemers die zijn gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder. Het was voor ons dus een logische stap om deze methodiek ook binnen de eigen organisatie toe te passen.”

De CO2-voetafdruk van Delfland is 14.000 ton. Het grootste deel daarvan komt door de rioolwaterzuiveringen. Het hoogheemraadschap gaat onder andere aan de slag met de volgende CO2-reducerende maatregelen: verder verduurzamen van de inkoop van elektriciteit, biogas omzetten naar groen gas en leveren aan het gasnet als duurzame brandstofbron voor de transportsector, en investeringen in zon- en windenergie.

Kennis uitwisselen

Het afgelopen jaar heeft de Unie van Waterschappen samen met SKAO een Community of Practice (CoP) georganiseerd voor de waterschappen. Een groot deel van de waterschappen heeft hier actief aan meegedaan. In de CoP konden zij ervaringen uitwisselen en kennis opdoen over de CO2-Prestatieladder en het certificeringstraject. 10 november was de laatste bijeenkomst hiervan.

Meer over de CO2-Prestatieladder

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn