Deltaprogramma 2022: gevolgen klimaatverandering opvangen

22 september 2021

Op Prinsjesdag is het Deltaprogramma 2022 ‘Iedere schop in de grond klimaatbestendig’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Deltacommissaris Peter Glas pleit hierbij voor een versterkte inzet op het opvangen van de gevolgen van het veranderende klimaat.

De overstromingen in Limburg en het recente IPCC-klimaatrapport onderstrepen volgens hem de urgentie voor extra inzet en versnelling van de uitvoering van maatregelen uit het Deltaprogramma. Peter Glas, Deltacommissaris: “Met de keuzes die het kabinet de komende jaren maakt voor woningbouw, landbouw, energie, natuur en economisch herstel wordt de ruimtelijke inrichting van Nederland voor de komende decennia vormgegeven. We moeten zorgen dat deze keuzes en maatregelen klimaatbestendig zijn zodat we in onze laaggelegen delta een goede toekomst hebben en Nederland ook aantrekkelijk blijft als vestigingsplaats voor bedrijven.”

Versterken uitvoeringskracht partijen

In zijn aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer vraagt Glas ook om extra investeringen die nodig zijn om de maatregelen van het Deltaprogramma op tijd uit te kunnen voeren. Hij adviseert een extra impuls van 800 miljoen voor de komende kabinetsperiode en 100 miljoen per jaar voor daarna.

Daarbij laat de Deltacommissaris weten dat aanpassen aan het veranderende klimaat een uitdagende opgave is. Hij adviseert het kabinet dan ook om de uitvoeringskracht van de partners van het Deltaprogramma te versterken door te investeren in voldoende kwaliteit en capaciteit bij alle partijen.

Verdubbeling investeringen zoet water

In het Deltafonds is daarnaast 250 miljoen euro gereserveerd voor de tweede fase 2022-2027 van het Deltaprogramma Zoetwater. Samen met een regionale cofinanciering van 540 miljoen euro wordt in de tweede fase een maatregelenpakket uitgevoerd met een omvang van circa 800 miljoen euro. Een verdubbeling t.o.v. de eerste fase 2015-2021.

De maatregelen zijn gericht op vasthouden en benutten van het zoet water dat we hebben. Dit moet leiden tot een grotere weerbaarheid in perioden van schaarste. “Dat is goed nieuws, want ondanks de natte zomer van 2021 hebben we in sommige delen van ons land nog steeds te maken met droogte. We moeten ook in de toekomst zorgen voor voldoende zoet water,” aldus Glas.

Lees het Deltaprogramma 2023

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn