Digitale consultatie over geborgde zetels in waterschapsbesturen

27 augustus 2020

Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) is gestart met een digitale consultatie over de geborgde zetels in waterschapsbesturen. Van augustus tot begin oktober kan iedereen via het reactieformulier zijn mening geven over de geborgde zetels

De digitale consultatie volgt op het rapport ‘Geborgd gewogen’ van de adviescommissie Geborgde zetels, dat op 5 juni verscheen. Deze commissie heeft onderzoek gedaan naar het stelsel van de geborgde zetels bij de waterschappen.

Waarom een digitale consultatie?

Het OFL wil, op verzoek van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, nagaan wat de standpunten van de belanghebbende partijen zijn over het advies ‘Geborgd gewogen’. Dat gebeurt nu onder andere via de digitale consultatie. Daarnaast voert het OFL gesprekken met de organisaties voor wie de geborgde zetels momenteel bestemd zijn: LTO, VBNE en VNO-NCW. Ook worden andere relevante organisaties, zoals de Unie van Waterschappen, geraadpleegd.

Zelf de consultatie invullen

Zelf de consultatie invullen kan via de website van het OFL.

Wat gebeurt er met de reacties?

Het OFL analyseert de reacties op de digitale consultatie en de input uit de gesprekken. In december 2020 biedt het OFL hierover een rapport aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan.

Wat vinden de waterschappen?

De Unie van Waterschappen steunt het initiatief van het OFL om een digitale consultatie uit te zetten en zo breed de meningen over het onderwerp te inventariseren. Om de standpunten binnen de waterschappen te bespreken, organiseert de Unie van Waterschappen verschillende online klanbordbijeenkomsten. Bestuurders van waterschappen (AB-, DB-leden en voorzitters) worden van harte uitgenodigd om het gesprek over het advies ‘Geborgd gewogen’ met elkaar aan te gaan. De oogst van deze bijeenkomsten vormt de input voor de reactie van de Unie van Waterschappen op het advies.

Er zijn nog bijeenkomsten op 3 en 10 september. Aanmelden kan via de agenda. Ook het OFL sluit bij deze bijeenkomsten aan om een beeld te krijgen van de standpunten binnen de waterschappen.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn