Digitaliseringsberaad over de kansen van data

12 oktober 2020

Onlangs vond het vierde Digitaliseringsberaad van de Unie van Waterschappen plaats. Onder leiding van bestuurslid Toine Poppelaars spraken de leden over hoe waterschappen kansen pakken als het gaat om het delen en (her)gebruiken van data.

De wereld van data en technologie is sterk in ontwikkeling. Data bieden slimme oplossingen en mogelijkheden voor allerlei werkzaamheden van de waterschappen. Daarnaast vraagt de informatiesamenleving om een datagedreven overheid. Het ad hoc verzamelen en aanbieden van informatie past daar niet bij.

Ervaringen uitwisselen

Tijdens het beraad hebben de waterschappen ervaringen uitgewisseld over hun individuele aanpak, maar ook gesproken over verdere mogelijkheden voor een gezamenlijke aanpak. Zo vertelde dagelijks bestuurder Remy Sleijpen over het (toekomstig) gebruik van data bij waterschap Limburg. Arjan Offerhaus van waterschap Hollandse Delta ging in op de uitdagingen waar de waterschappen tegenaan lopen op het gebied van data delen.

Beschikbaar stellen van data

Barend Mons, hoogleraar Biosemantiek bij het LUMC en bestuurslid van het Leiden Centre of Data, vertelde over het Findable, Accessible, Interoperable en Reusable (FAIR) maken van data in de medische wereld en rond het coronavirus. Hij toonde aan dat het adequaat beschikbaar stellen van data een groot verschil kan maken als je naar de huidige coronacrisis kijkt. En daar dragen de waterschappen ook aan bij.

Verkennen FAIR-principes

In breakoutsessies praatten de leden van het Digitaliseringsberaad verder over de vraag of ze de data FAIR zouden willen maken. Wat is daar dan voor nodig? Wat mag het kosten? En wie hebben ze nodig om het voor elkaar te krijgen? Dankzij FAIR-data kan je je data gebruik slimmer indelen en het delen gemakkelijker organiseren. In navolging van het Digitaliseringsberad gaan de 21 waterschappen, GO FAIR, Het Waterschapshuis en de Unie van Waterschappen samen verkennen hoe de FAIR-principes voor het delen en (her)gebruiken van data zijn toe te passen.

Gesprekskaravaan

Het Digitaliseringsberaad werd afgesloten door Wouter Slob, secretaris-directeur van waterschap Zuiderzeeland. Hij deed de oproep om mee te doen aan de zogenaamde gesprekskaravaan van de programma’s Organisatie en Samenwerking en Datastromen van Het Waterschapshuis. Een gesprekskaravaan is een serie werksessies voor waterschappen. Hierin gaan deelnemers op een positieve, energieke en gestructureerde manier met elkaar in gesprek. In zo’n bijeenkomst zijn medewerkers aanwezig uit strategische, tactische en operationele lagen van zowel de primaire taken als ICT binnen het waterschap. De uitkomst van een gesprekskaravaan is een hogere mate van databewustzijn binnen het waterschap.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn