Directeur Cathelijn Peters vertrekt naar Omgevingswet

16 december 2020

Directeur Cathelijn Peters neemt afscheid van de Unie van Waterschappen. Zij start op 1 februari 2021 als programmadirecteur van het interbestuurlijke programma Aan de slag met de Omgevingswet bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Peters: “Ik heb erg veel zin in deze nieuwe uitdaging waar we als bestuurlijke partners er echt samen voor moeten zorgen dat de Omgevingswet niet alleen in werking treedt, maar ook een succes wordt. Aan de andere kant maakt mijn aanstaande vertrek bij de Unie mij ook weemoedig: 18 jaar Unie en waterschappen, dat laat je niet zomaar achter je.”

Peters: “Ik kijk terug op een geweldige tijd bij de Unie van Waterschappen. De Unie is een organisatie waar heel veel bevlogen mensen hard werken voor de waterschappen. De waterschappen heb ik leren kennen als prachtige organisaties met een hands on-mentaliteit die nog in staat zijn om echt samen ergens voor te gaan staan. Dat het ons als waterschappen vaak lukt om, ook op moeilijke onderwerpen, als 1 sector naar buiten te treden, maakt ons een krachtige en betrouwbare partner. Daar ben ik trots op!”

Overstap naar Omgevingswet

Peters licht haar keuze voor de Omgevingswet toe: “Er wordt vaak over de Omgevingswet gesproken als iets problematisch: een ingewikkeld digitaal stelsel, een enorme wetgevingsoperatie of de kosten ervan. Daardoor zou je bijna vergeten hoe deze wet ons gaat helpen: een samenhangende aanpak van de leefomgeving, meer ruimte voor lokaal maatwerk, en betere en snellere besluitvorming. Een aantal hele mooie doelen dus. Als directeur Aan de Slag met de Omgevingswet hoop ik hier mijn steentje aan te kunnen bijdragen.”

Blijven elkaar tegenkomen

Peters heeft 18 jaar bij de Unie van Waterschappen gewerkt, eerst als beleidsadviseur en programmaleider en sinds 2018 als directeur. Sinds 2020 vormde ze samen met algemeen directeur Meindert Smallenbroek de directie van de Unie.

Smallenbroek: “Ik vind het heel jammer dat Cathelijn vertrekt bij de Unie. Tegelijkertijd is dit voor haar natuurlijk een prachtige plek, die ook heel goed bij haar past. En in haar nieuwe rol blijven we Cathelijn tegenkomen, want de nieuwe Omgevingswet is ook voor de waterschappen van groot belang.” Op welke manier en door wie de taken van Peters overgenomen worden is nog niet bekend.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn