Dirk-Siert Schoonman geïnstalleerd als dijkgraaf van WDODelta

25 augustus 2020

Dirk-Siert Schoonman is op 25 augustus geïnstalleerd als nieuwe dijkgraaf van waterschap Drents Overijsselse Delta door de commissaris van de koning in Drenthe, Jetta Klijnsma. Dat gebeurde tijdens een bijzondere vergadering van het algemeen bestuur.

Schoonman is door de koning benoemd voor een periode van 6 jaar. Hij volgt daarmee de in augustus vorig jaar overleden Herman Dijk op. In de afgelopen periode heeft Piet Zoon de functie van dijkgraaf waargenomen.

Verbinden tussen alle belangen

Na de beëdiging droeg waarnemend dijkgraaf Zoon de voorzittershamer officieel over aan Dirk-Siert Schoonman. Dirk-Siert Schoonman bij zijn installatie: “De rol van dijkgraaf is een rol waar ik erg naar uitzie. Van ondernemer en belangenbehartiger naar dijkgraaf is een evolutie van eigenbelang naar sectoraal belang naar algeheel belang. Ik wil graag verbinden tussen alle belangen die er zijn en waarvoor het waterschap juist in deze tijd een belangrijke ruimtelijke en maatschappelijke functie heeft.”

Waterschappen steeds zichtbaarder

Schoonman is sinds 2015 bestuurlijk verbonden aan de waterwereld, onder meer als heemraad bij waterschap Vallei en Veluwe. “Fantastisch hoe waterschappen steeds zichtbaarder zijn geworden door de grote opgaven, zoals aanpassing aan de gevolgen van de klimaatsverandering”, vindt hij. “Een opgave waar ook het werkgebied van Drents Overijsselse Delta voor staat. Ik ga graag bij dit waterschap als dijkgraaf aan de slag. Een prachtig gebied met heel veel water, van droog tot nat en van hoog tot laag.”

Bestuurslid Unie van Waterschappen

Schoonman blijft ook als dijkgraaf van waterschap Drents Overijsselse Delta onderdeel uitmaken van het bestuur van de Unie van Waterschappen. Wel wijzigt zijn portefeuille op onderdelen. Zo neemt Rogier van der Sande het onderwerp de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) van hem over en wordt Sander Mager aanspreekpunt voor de onderwerpen uit de portefeuille van Schoonman die raken aan de zuiveringstaken, zoals biogas. Schoonman blijft portefeuillehouder voor de thema’s watersysteem, waterkwantiteit en klimaat.

Foto: Jetta Klijnsma, commissaris van de koning in Drenthe, installeert Dirk-Siert Schoonman als nieuwe dijkgraaf. (Foto gemaakt door Freddy Schinkel)

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn