Discussierapport: ‘Nederland heeft één overheid nodig’

10 april 2020

De studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen heeft een discussiedocument uitgebracht: ‘Nederland heeft één overheid nodig’. De studiegroep is een gezamenlijk initiatief van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk.

De groep brengt advies uit over het vraagstuk hoe we als gezamenlijke overheden beter gesteld staan voor de aanpak van grote maatschappelijke opgaven.

Belangrijke uitdagingen

In het discussiedocument staan de belangrijkste uitdagingen voor de interbestuurlijke en financiële verhoudingen. De studiegroep heeft hiervoor 3 opgaven onder de loep genomen:

  • de woningbouwopgave;
  • de ambulantisering van de geestelijke gezondheidszorg;
  • de energie- en warmtetransitie.

Gesprekken met experts

Aan de hand van dit document wil de Studiegroep een brede gedachtegang initiëren. Gesprekken met experts en mensen met inzicht en ervaring in het openbaar bestuur zijn daarvoor van groot belang. In vervolg op de gedachtewisseling in de ledenvergadering is de Studiegroep met name geïnteresseerd in wensen over:

  • de ontkokerde inzet van het rijk in de regio;
  • de regie op grote opgaven
  • de financiering van overstijgende opgaven.

Inbreng waterschappen

Ook waterschappen worden van harte uitgenodigd om inbreng te leveren door deel te nemen aan het discussieplatform.

Definitief rapport

Vanuit de waterschappen hebben Co Verdaas, dijkgraaf van waterschap Rivierenland, en Kees Jan de Vet, dijkgraaf van waterschap Brabantse Delta, aan dit rapport meegewerkt. Het rapport wordt de komende maanden bij de Unie geagendeerd. De studiegroep brengt haar definitieve advies deze zomer uit.

Rapport ‘Nederland heeft één overheid nodig’

Contactpersoon bij de Unie is Rob Uijterlinde.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn