Droogte in Nederland stabiliseert

8 juli 2020

De regen van de afgelopen weken heeft in grote delen van het land verlichting gebracht voor de droogteproblemen voor landbouw en natuur. Het neerslagtekort is in de afgelopen periode gestabiliseerd. Ondanks deze verbetering blijven grondwaterstanden in het oosten en zuiden van het land laag. De droogte is daarmee nog niet voorbij en de genomen maatregelen blijven gelden.

Van woensdag tot en met vrijdag trekt er deze week een neerslaggebied over Nederland. Na het weekend zal de invloed van hogedrukgebieden groter worden en wordt droger en zonniger weer verwacht. De grote rivieren, de Rijn en de Maas, voeren de komende weken naar verwachting voldoende water af om aan de watervraag te voldoen. In sommige hoger gelegen gebieden in het land is aanvoer van rivierwater niet mogelijk en daar zijn de grondwaterstanden regionaal nog laag.

Grondwater en peilbeheer

In juni en begin juli zijn aanzienlijke hoeveelheden neerslag gevallen. Dit is ook terug te zien in een voorzichtig herstel van de grondwaterstanden. Er is momenteel een sterke variatie in grondwaterstanden in Nederland: van zeer laag tot lokaal bovengemiddeld ten opzichte van het langjarig gemiddelde. Bij veel waterschappen zijn de peilen opgezet boven het zomerpeil om aan de watervraag van de landbouw (groeiseizoen) en natuur te kunnen voldoen.

Verzilting en waterkwaliteit

Enkele waterschappen melden lichte verziltingsproblemen, voornamelijk in de diepe polders als gevolg van zout kwelwater. Op verschillende locaties in het land is sprake van blauwalgen, botulisme en vissterfte. Soms met een negatief zwemadvies tot gevolg. Dat is niet ongebruikelijk in deze tijd van het jaar.

Geen dreigend watertekort meer

Doordat het neerslagtekort stabiel is en de afvoeren van de rivieren voldoende zijn, spreekt de Landelijke Commissie Waterverdeling (LCW) niet langer van een dreigend watertekort. De waterschappen en Rijkswaterstaat blijven de situatie echter nauwlettend monitoren en nemen waar nodig maatregelen zoals het opzetten van waterpeilen, het vasthouden van water, het regionaal instellen van beregeningsverboden en het inspecteren van droogtegevoelige kaden.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn