Droogte zet door

27 mei 2020

Op dit moment hebben we te maken met het hoogst gemeten neerslagtekort voor deze tijd van het jaar, resulterend in een grote watervraag en lage grondwaterstanden in met name het oosten en zuiden van het land. De aanvoer van de grote rivieren is nog op orde, maar zal naar verwachting de komende weken verder dalen.

De Landelijke Coördinatiecommissie Waterdeling (LCW), een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, de waterschappen en het KNMI, is om deze redenen per 25 mei opgeschaald naar Fase 1 ‘dreigend watertekort’ en volgt de situatie op de voet.

Waterbeheerders verwachten dalende rivieraanvoer

De gevallen neerslag van het afgelopen weekeinde heeft slechts beperkt verlichting gebracht. In het stroomgebied van de Rijn is wel wat meer regen gevallen, waardoor de aanvoer tijdelijk licht is gestegen. Begin juni wordt door het uitblijven neerslag weer een daling van de Rijnaanvoer verwacht. Ook de aanvoer van de Maas daalt de komende week geleidelijk.

Oosten en zuiden meeste problemen

De effecten van de droogte zijn het duidelijkst merkbaar in het oosten en zuiden van Nederland, met name in de landbouw en natuur. Door het grote neerslagtekort zijn de grondwaterstanden daar gemiddeld tot zeer laag voor de tijd van het jaar. Aanvoer van rivierwater naar deze gebieden is niet mogelijk. Lokaal vallen beken en sloten droog.

De waterschappen en Rijkswaterstaat monitoren de situatie nauwlettend en nemen waar nodig al maatregelen, zoals het preventief opzetten van waterpeilen en het vasthouden van water. Dit gebeurt niet alleen in de regionale watersystemen, maar ook in het IJsselmeergebied en de Maas.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn