Droogtemaatregelen blijven nodig

16 september 2020

De droogte van 2020 sleept nog altijd voort. In de eerste helft van september is op veel plaatsen in Nederland neerslag gevallen, maar niet voldoende om de neerslagtekorten overal op te lossen. Het zuiden en oosten kampt nog steeds met droogteproblemen door lage grondwaterstanden.

De afvoeren van de grote rivieren, de Rijn en de Maas, zijn momenteel laag voor de tijd van het jaar. Omdat de watervraag in deze periode afneemt, is er nog wel voldoende water beschikbaar. Door de lagere rivierstanden ondervindt de scheepsvaart wel hinder. In het stroomgebied van de Maas moet de scheepvaart bijvoorbeeld rekening houden met oplopende wachttijden door het waterbesparend schutten bij sluizen. Op de Rijntakken gelden de komende periode beperkingen voor schepen met zware ladingen.

Verzilting en blauwalg

Door de lage rivierstanden en aankomend springtij op de Noordzee is de verwachting dat het zoutgehalte in de Hollandsche IJssel zal stijgen. De waterbeheerders nemen hiervoor maatregelen. In het zuidwesten van het land worden nog steeds meldingen gedaan van blauwalg met inlaatstops en stankoverlast tot gevolg. In de rest van het land nemen de waterkwaliteitsproblemen (blauwalg, botulisme, vissterfte) af. De situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden en recreanten worden, waar nodig, gewaarschuwd.

De droogtemaatregelen van Rijkswaterstaat en de waterschappen blijven dan ook grotendeels van kracht. Zo blijven peilen zoveel mogelijk opgezet, vinden er extra inspecties plaats van droogtegevoelige kades en gelden er nog beregeningsverboden uit oppervlaktewater en grondwater in de omgeving van enkele natuurgebieden.

Bekijk de actuele droogtemonitor

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn