Droogteseizoen start met weinig neerslag, maar aangevulde grondwaterstanden

1 april 2020

1 april start het droogteseizoen. De grondwaterstanden zijn na de droge jaren 2018 en 2019 grotendeels hersteld. Wel is er de afgelopen tijd weinig neerslag gevallen.

Rijkswaterstaat en de waterschappen starten op 1 april het droogteseizoen met een normale uitgangspositie. Na de droge jaren 2018 en 2019 waren in veel gebieden de grondwaterstanden laag. In de afgelopen herfst en winter trad een goed herstel op, vooral door de vele neerslag in februari en de eerste week van maart.

Niet overal herstel

Op enkele plekken in het land zijn de grondwaterstanden nog wel aan de lage kant. De verdeling van de neerslag over het land was namelijk ongelijk, waarbij het oosten en zuiden juist minder neerslag hadden dan gemiddeld.

Weinig regen en hogere temperaturen

De afgelopen tijd was er weinig neerslag en ook de komende week is de neerslag minder dan gemiddeld. De lente is daarmee droog begonnen en de modellen laten voor de komende weken temperaturen zien die hoger zijn dan normaal. Voor de lange termijn worden wel normale neerslaghoeveelheden en temperaturen verwacht.

Rivierstanden normaal voor tijd van het jaar

De afvoeren van de Rijn en de Maas zijn rond normale waarden en de grote rivieren blijven de komende periode voldoende water leveren. De waterbeschikbaarheid in het Rijnstroomgebied is op dit moment ook voldoende. De afvoer van de Maas is normaal voor de tijd van het jaar en ook op de langere termijn lijkt er weinig verandering in deze situatie te komen.

Wat is het droogteseizoen?

Rijkswaterstaat en de waterschappen monitoren dagelijks de situatie met het oog op eventuele problemen met droogte, watertekort of waterkwaliteit. Tijdens het droogteseizoen, van april tot oktober, gebeurt dit intensiever, omdat er door het groeiseizoen en stijgende temperaturen een grotere kans op watertekorten is. Om belanghebbenden te informeren over de actuele situatie verschijnt wanneer daar aanleiding toe is de droogtemonitor.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn