Droogtesituatie onveranderd

21 juli 2020

De afgelopen 6 weken is het neerslagtekort in Nederland stabiel gebleven, omdat de gemiddelde neerslag en verdamping in balans waren. De neerslag heeft wat verlichting gebracht voor landbouw en natuur, maar de regionale verschillen blijven groot.

In juni en juli is er behoorlijk wat neerslag gevallen. Dit is ook terug te zien in een (voorzichtig) herstel van de grondwaterstanden. Op dit moment verschilt de grondwatersituatie regionaal sterk. De standen variëren van zeer laag tot bovengemiddeld voor de tijd van het jaar. De lagere grondwaterstanden gelden vooral voor de hoge zandgronden in het midden en het oosten van het land.

Lokale beregeningsverboden blijven van kracht

Voor de landbouw geldt dat een aantal gewassen eind juli, begin augustus meer water nodig heeft om goed te kunnen groeien. In regio’s waar lokaal soms weinig neerslag is gevallen, kunnen agrariërs de behoefte hebben om gewassen te beregenen. In verschillende gebieden gelden echter nog onttrekkings- of beregeningsverboden vanwege de lage (grond)waterstanden.

Daling in rivieraanvoer verwacht

Voor de lager gelegen delen van Nederland geldt dat de aanvoer van de grote rivieren, de Rijn en de Maas, de komende weken wat zal dalen. Naar verwachting wordt er echter voldoende water aangevoerd om aan de watervraag te voldoen.

De genomen maatregelen in het waterbeheer blijven waar nodig van kracht. Denk aan het opzetten van waterpeilen, het vasthouden van water, het regionaal instellen van beregeningsverboden en het inspecteren van droogtegevoelige kades. De waterschappen en Rijkswaterstaat blijven de situatie goed in de gaten houden.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn