Duurzaam waterbeheer thema op Springtij Forum 2021

22 september 2021

Vandaag is de start van 3 dagen Springtij Forum op Terschelling. In een omgeving vol kunst, kennis en natuur staan de duurzame uitdagingen van Nederland centraal. Dit jaar is er ook aandacht voor duurzaam waterbeheer en de roep van de Nederlandse watersector om ‘water als sturend principe’ te nemen in de ruimtelijke ordening.

3 dagen lang gaan deelnemers uit onder meer de politiek, overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten met elkaar in gesprek over concrete oplossingen. Ook waterschappen zijn van de partij. De speciale themasessies ‘Water en zee’ gaan onder meer over de vragen hoe Nederland kan versnellen in de transitie naar duurzaam waterbeheer en bij kan dragen aan duurzame water- en bodemsystemen in de rest van de wereld.

Themasessies water en zee

In 5 sessies is er gelegenheid te reflecteren op de ambitie van de Nederlandse watersector om meer invloed te krijgen op de ruimtelijke en economische keuzen. Zo neemt Kadir van Lohuizen (fotojournalist) het publiek mee in zijn project over de gevolgen van de stijgende zeespiegel. Marijn Ornstein, dijkgraaf van Waterschap Vallei en Veluwe, neemt deel aan een sessie over droogte. Hetty Klavers, dijkgraaf van waterschap Zuiderzeeland en bestuurslid van de Unie van Waterschappen gaat in gesprek over inspirerend en moreel leiderschap bij toekomstbestendige, op water-gebaseerde keuzes voor Nederland.

Meer informatie

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn