Een jaar na de waterschapsverkiezingen

20 maart 2020

Op 20 maart 2019 vonden de waterschapsverkiezingen plaats. Het is nu precies een jaar later. Hoe kijken bestuursleden terug op de verkiezingen en het eerste jaar in Algemeen of Dagelijks Bestuur? Drie van hen vertellen erover.

‘Het mooiste werk van de wereld’

Antoinet van Helvoirt, heemraad bij waterschap Rijn en IJssel: “Ik was bij deze verkiezingen voor de tweede keer lijsttrekker voor Water Natuurlijk. In onze campagne hadden we een ontzettend goede dynamiek. We hebben bijvoorbeeld filmpjes gemaakt, daarvan waren er 3 zelfs bij Jinek te zien. We hebben onderwaterfoto’s van de fractie gemaakt, en we hebben een ‘watertoer’ gehouden. Daarbij bezochten we van alles: van Staatsbosbeheer tot jongerencafé. Het resultaat mocht er zijn: we kregen 10.000 stemmen méér dan de vorige keer. Jammer genoeg net 1000 stemmen te weinig om de grootste partij te worden.

‘Waterschappers zijn echte doeners’

Het bijzondere is dat het DB na de verkiezingen exact hetzelfde is gebleven: we kennen elkaar dus goed en konden het beleid doorpakken. En we leggen de lat hoog! Daardoor hebben we een heel mooi jaar achter de rug. We hebben de grootste vistrap aangelegd, we hebben de grondstoffenfabriek Kaumera geopend en we hebben vergunningen gekregen voor 3 windmolens. Daar krijg ik echt vleugels van. Ik heb het mooiste werk van de wereld, omdat ik kan bijdragen aan grote maatschappelijke onderwerpen. En waterschappers zijn echte doeners. Alleen jammer dat er nog zo weinig vrouwen en jongeren in de besturen zitten. Ik ben de op één na jongste heemraad in Nederland en de jongste vrouwelijk heemraad. We hebben dus nog een hoop te doen!”

‘Positief verrast over het bestuurswerk’

Bas Peeters, algemeen bestuurslid voor de VVD bij waterschap De Dommel: “Mijn moeder werkt al heel lang bij het waterschap. Als tiener heb ik er jaren vakantiewerk gedaan. Ik was al een tijdje actief in de jongerenorganisatie van de VVD, toen ze vroegen: ‘Is het niet iets voor jou om bij de waterschappen politiek actief te worden?’ Dat leek me wel wat. Ik studeer namelijk bouwkunde aan de TU in Eindhoven, en houd me onder meer bezig met water in de gebouwde omgeving. Ik kwam op plek 4 op de VVD-lijst. Vervolgens hebben we flink campagne gevoerd. Daarbij hebben we ons vooral gericht op jongeren. Zij zijn niet zo bezig met waterbeheer, terwijl ze over 20 jaar wel de gevolgen merken van de beslissingen die we nu nemen.

‘Het gaat echt over de inhoud’

De VVD won bij de verkiezingen 4 zetels, dus ik kon als bestuurslid aan de slag. Ik ben positief verrast over het bestuurswerk: het gaat echt over de inhoud. De medewerkers van De Dommel hebben veel kennis en ervaring. Dat maakte het gemakkelijker om mijn plek te vinden en te leren hoe alles in elkaar zit. Ik ben met 23 jaar de jongste van ons bestuur. Maar met mijn technische achtergrond kan ik een goede bijdrage leveren. Een belangrijke uitdaging bij De Dommel is het vasthouden van water in droge periodes. Onze inspanningen hebben effect: de grondwaterstand verbetert.”

‘De waterschapswereld is fascinerend’

Marcel Belt, hoogheemraad bij het Hoogheemraadschap van Delfland: “Ik zat al sinds 2015 in het algemeen bestuur van Delfland voor Water Natuurlijk. Ik vind de waterschapswereld fascinerend en ik wilde daar graag nog meer bij betrokken worden. Ik word vooral gedreven door mijn wens om bij te dragen aan een goede leefomgeving. Na de selectiegesprekken werd ik voor de verkiezingen van 2019 lijsttrekker van Water Natuurlijk in Delfland. Tijdens de campagne zijn we actief de straat opgegaan om te flyeren. Dat leverde leuke en goede gesprekken op. Mensen vroegen wat de waterschappen nou eigenlijk doen en waarom ze moesten stemmen. Dat blijft een aandachtspunt. Eigenlijk moet wij als bestuurders meer ontmoetingen initiëren met de bewoners en gebruikers van ons gebied. Wij nodigen mensen nu actief uit om vergaderingen van onze vv bij te wonen. En binnenkort ga ik voor biodiversiteitsherstel ook mensen vragen om in een bijeenkomst hun ideeën met ons te delen. Daar kijk ik naar uit!

‘Er is nog zoveel te bereiken’

Bij Delfland hebben wij na de verkiezingen een bijzonder proces doorlopen. Alle 8 partijen en de 3 geborgde categorieën hebben samen een bestuursakkoord op hoofdlijnen opgesteld. Daarna is het dagelijks bestuur samengesteld. Een college dat op breed vertrouwen kon rekenen. Het was hard werken, maar het werpt zijn vruchten af. Het algemeen bestuur wordt eerder en nauwer betrokken in het besluitvormingsproces. We doen het echt samen. Het eerste jaar is heel positief verlopen. Dat geeft energie. Bij Delfland heerst sowieso een frisse cultuur en er wordt goed samengewerkt. De organisatie heeft grote passie voor het werk en daar vinden wij elkaar natuurlijk. Ik ben bijzonder gemotiveerd om te werken aan een betere waterkwaliteit, aan biodiversiteit, aan onze duurzaamheidsdoelen. Daar is nog zoveel te bereiken en dat gaan wij met zijn allen doen. Voor het gebied en voor de mensen. Dat vind ik mooi aan dit werk.”

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn