Eerste groep internationaal leerprogramma KIWI van start

21 januari 2020

16 januari was de aftrap van KIWI, het internationale leerprogramma van de Blue Deal. 20 medewerkers van waterschappen uit het hele land doen mee. Dit is de eerste groep die deelneemt aan KIWI.

Wat is KIWI?

KIWI staat voor Kennismakings- en Introductieprogramma Waterschappen Internationaal. Dit tweejarig leerprogramma leidt waterschappers op om te werken binnen internationale projecten, naast hun ‘gewone’ werk bij hun waterschap.

Onderdeel van de Blue Deal

KIWI maakt onderdeel uit van het leerprogramma van de Blue Deal. De Blue Deal is een programma van de Nederlandse waterschappen en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Met het programma worden tot 2030 wereldwijd 20 miljoen mensen geholpen aan voldoende, schoon en veilig water. Dit gebeurt in 17 partnerschappen met lokale waterbeheerders, verdeeld over 14 landen.

Waarom een internationaal leerprogramma?

De Blue Deal wil het internationale werk van de waterschappen verder professionaliseren. Dat betekent: meer samenhang tussen de verschillende projecten en van elkaars ervaringen leren. Uiteindelijk moet dat leiden tot een groter effect.

Daarom wil de Blue Deal professionals opleiden die weten wat het betekent om internationaal te werken voor de waterschappen. Bijvoorbeeld hoe het is om te werken binnen andere culturen. Bijkomend voordeel: de waterschappers nemen de kennis uit het leerprogramma en de internationale projecten ook weer mee bij hun werk in Nederland.

NWB Fonds

KIWI is een initiatief van het NWB Fonds. Het NWB Fonds cofinanciert internationale samenwerkingsprojecten van de waterschappen. Ieder waterschap kon een kandidaat aanleveren om deel te nemen aan het KIWI-leerprogramma. Ook vanuit de Unie van Waterschappen doet een medewerker mee.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn