Eerste Kamer stemt in met Invoeringswet Omgevingswet

12 februari 2020

11 februari heeft de Eerste Kamer met grote meerderheid ingestemd met de Invoeringswet Omgevingswet. De wet gaat waarschijnlijk 1 januari 2021 in. De Unie van Waterschappen is blij dat de Eerste Kamer met het wetsvoorstel heeft ingestemd.

De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving en versnelt besluiten over projecten. Regelgeving wordt hierdoor eenvoudiger en biedt ruimte voor lokaal maatwerk. Het uitgangspunt van de wet is een goede balans tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving.

Ingangsdatum

Rond de zomer beslissen de Tweede en Eerste Kamer, het Rijk, VNG, IPO en de Unie van Waterschappen of de Omgevingswet daadwerkelijk op 1 januari 2021 ingaat. Een van de voorwaarden is dat de wetgeving en het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) voldoende is geïmplementeerd bij alle overheden. De Unie van Waterschappen is er voorstander van om aan deze datum vast te houden.

Maatschappelijke opgaven

De Omgevingswet is nodig om maatschappelijke opgaven als woningbouw, energietransitie, natuur en bereikbaarheid geïntegreerd aan te pakken. De regels van de gemeente over de fysieke leefomgeving worden straks gebundeld in 1 omgevingsplan. Provincies en waterschappen werken met de regels in de Omgevings- en Waterschapsverordening. Daarnaast stelt elke provincie, gemeente en het Rijk een omgevingsvisie op met de langetermijnambities voor de leefomgeving.

Omgevingsloket

In het Omgevingsloket komt de regelgeving samen en kan iedereen straks zien welke regels er gelden in een gebied. Je kunt er vergunningen aanvragen en de vergunningsprocedure wordt verkort, het uitgangspunt wordt 8 weken in plaats van 26 weken. Het blijft daarnaast ook mogelijk om een vergunning schriftelijk aan te vragen.

> Kamerbrief over de Invoeringswet Omgevingswet

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn