Eerste Kamer stemt in met Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur

12 oktober 2022

De Eerste Kamer heeft op 11 oktober ingestemd met een wet om de integriteit in het decentraal bestuur te bevorderen en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen verder te ondersteunen.

Politieke beschouwingen 2022
Politieke beschouwingen 2022

Voor de waterschappen bevat deze wet een aantal relevante punten. Zo is de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht voor Dagelijks Bestuursleden. Daarnaast zijn de wettelijke bepalingen die gaan over belangenverstrengeling en over geheimhouding van stukken verduidelijkt.

Nevenfuncties

Verder wordt er een voorziening in de Kieswet getroffen voor lijstuitputting bij waterschapsbesturen met minder dan 19 gekozen bestuursleden. Bij lijstuitputting zijn er te weinig kandidaten voor de beschikbare zetels. Tot slot wordt geregeld dat nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties meteen elektronisch openbaar moeten worden gemaakt.

Deze wet treedt in werking op een nog bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip.

> Lees meer op website van de Eerste Kamer

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn