Europese delegatie bezoekt waterschapsprojecten in Rotterdam

14 januari 2020

Op 10 januari bracht een delegatie van de Europese Commissie een bezoek aan kennisinstelling Deltares en aan waterschapsprojecten in Rotterdam. Met dit werkbezoek lieten zij zich inspireren op het gebied van klimaatadaptatie en het betrekken van inwoners bij projecten op dit gebied.

De Europese Commissie heeft ongeveer 100 miljard euro gereserveerd om onderzoek en innovatie te stimuleren. Naast de reguliere EU-onderzoeksprojecten worden er voor de komende budgetperiode ook 5 speciale maatschappelijke missies ontworpen waarvoor oplossingen en actie hard nodig zijn in Europa.

Klimaatadaptatie

Eén van deze missies richt zich op maatschappelijke transformatie voor klimaatadaptie. Hein Pieper, vicevoorzitter van de Unie van Waterschappen en dijkgraaf bij waterschap Rijn en IJssel, is lid van de een speciale ‘Mission Board’ die de Europese Commissie adviseert over deze missie. Op zijn initiatief vond dit werkbezoek plaats.

De delegatie bestond uit Commissie-ambtenaren van het Directoraat-Generaal Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie, onder leiding van John Bell. Hij is Director Healthy Planet van de Europese Commissie.

Gevolgen van klimaatverandering

‘s Ochtends werden zij verwelkomd bij Deltares, een onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond. Daar kregen ze presentaties over de gevolgen van klimaatverandering voor landinrichting, natuurbeheer, landbouw en stedelijk gebied, waaronder de 2120 toekomstvisie van Nederland door Wageningen University & Research. Daarna ging de delegatie op bezoek bij het hoogheemraadschap van Delfland en werd de wijk Spangen in Rotterdam bezocht.

Klimaatbestendige wijk

In Spangen maakte de delegatie kennis met de wijkvereniging Natuurlijk Spangen. Deze vereniging werkt samen met het Hoogheemraadschap van Delfland. Samen hebben zij ervoor gezorgd dat de wijk klimaatbestendig is. Dat deden ze onder meer door de bouw van een watervriendelijk schoolplein, een waterbuffer bij het voetbalstadion van Sparta en een waterplein.

De aanpak in Spangen laat zien dat klimaatadaptatie en burgerparticipatie goed hand in hand kunnen als je naar elkaar luistert en samenwerkt.

Innoveren is essentieel

“Om schade en overlast door weersextremen zoveel mogelijk te voorkomen, kunnen we niet blijven doen wat we doen”, zei Hein Pieper over dit soort vormen van innovatie. “We moeten onze samenleving en economie op een andere manier gaan vormgeven. Hiervoor is innoveren essentieel. Naar mijn idee is er meer nodig dan innovatie alleen. Ik geloof dat er een gedragsverandering nodig is. Ik vind het dan ook onontbeerlijk dat klimaatverandering en sociale transformatie samenkomen in deze mission board.”

Advies aan de Europese Commissie

De Horizon Mission Boards brengen in de loop van 2020 advies uit aan de Europese Commissie over de besteding van het onderzoeks- en innovatiegeld in de periode 2021-2027.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn