Extra investeringen in klimaatadaptatie en droogte

16 september 2020

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) trekt de komende jaren 200 miljoen euro uit voor de aanpak van klimaatadaptatie.

Met deze extra investeringen wil de minister de gemeenten, waterschappen en provincies stimuleren om de uitvoering van projecten die Nederland weerbaarder moeten maken tegen klimaatverandering en weersextremen te versnellen.

Kampioen water vasthouden

Verder heeft de minister de intentie om 100 miljoen euro extra uit het Deltafonds beschikbaar te stellen voor concrete maatregelen van het Deltaprogramma Zoetwater in de periode 2022 – 2027.

Van Nieuwenhuizen: “Er zijn langere perioden van droogte en ook vaker hevige buien met wateroverlast als gevolg. Beschermen tegen water was altijd al ons motto, nu moeten we ook kampioen water vasthouden worden.”

Weerbaar tegen extreem weer

Met het geld wil Van Nieuwenhuizen samen met waterschappen, provincies en gemeenten onder meer de belangrijkste problemen door wateroverlast en droogte aanpakken. Het doel is om Nederland klimaatbestendig te maken en ervoor te zorgen dat we beter bestand zijn tegen de gevolgen van extreem weer (hitte, droogte, hoosbuien).

Versnellen herstel waterbalans

Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid Unie van Waterschappen: “Om schade en overlast door droogte en hoosbuien te beperken, lopen we binnen het huidige watersysteem tegen grenzen aan. Het is belangrijk dat we in de aanpak als 1 overheid de uitvoering van klimaatbestendige projecten versnellen en dat we water een bepalende factor laten zijn in de ruimtelijke inrichting van Nederland.”

“Daarnaast moeten wij de waterbalans herstellen”, vindt Schoonman. “Verdamping, afvoer en onttrekkingen moeten aangevuld worden door regen. Hierbij moeten ruimtelijke keuzes gemaakt worden om deze balans in evenwicht te krijgen. Infiltratie vergroten en verdamping, afvoer en onttrekking laten aansluiten op de mogelijkheden van de infiltratie. Er valt in Nederland genoeg regen, maar we zijn nog onvoldoende in staat om dit beschikbaar te hebben in droge periodes.”

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn