Follow Up Festival over bodemverbetering

17 november 2020

Op 25 november vindt het Follow UP Festival plaats over samenwerking in de bodemsector. Ook de waterschappen zijn van de partij. “In de bodem liggen kansen om het waterbeheer te verbeteren, bijvoorbeeld door landbouwbodems weer vitaal te maken en de sponswerking van de bodem te verbeteren”, zegt Dirk-Siert Schoonman van de Unie van Waterschappen.

Polderlandschap met klein gemaal
Polderlandschap met klein gemaal

Tijdens het festival delen verschillende partijen die betrokken zijn geweest in het Bodemconvenant hun ontwikkelde producten en opgedane praktijkervaringen. Er wordt teruggeblikt op tien jaar samenwerking, maar er wordt ook vooruitgekeken naar de noodzakelijke samenwerking om tot een gezonde bodem te komen.

Samenwerken aan de bodem

Tijdens het plenaire programma gaan verschillende vertegenwoordigers van de convenantspartijen onder leiding van Anouschka Laheij met elkaar in gesprek. Bijvoorbeeld Jaap Slootmaker, DG Water en Bodem bij IenW, Douwe Hoogland, gedeputeerde in Friesland, en Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid van de Unie van Waterschappen. Wat zijn voor hun achterban de belangrijkste successen van de samenwerking de afgelopen jaren? Wat is de resterende opgave en hoe gaan ze die vanaf 2021 oppakken?

Nieuwe afspraken

Er worden bestuurlijke afspraken gemaakt over bodem en grondwater na 2020. Daarbij worden ook afspraken gemaakt over de hoeveelheid middelen die beschikbaar komt voor het uitvoeren van de daarbij behorende taken. Tijdens de Talkshow wordt concreet gemaakt hoe die afspraken er uitzien voor 2021. Ook wordt tijdens dit deel voor het eerst de nieuwe TerrAgenda gepresenteerd.

Meer informatie over het Follow UP Festival en aanmelden

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn